KGZ Ptuj X
GO

                                                     

JN 430-10/2022

Izvedba demonstracijskega projekta - Primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah

Projektna naloga št. 430-10/2022

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

GRADIVO »Izvedba demonstracijskega projekta – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah«

PRIJAVNICA NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT SKLOP A - ŽIVINOREJA

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

GOVEDOREJA

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA -OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNIH OBROKOV ZA KRAVE MOLZNICE (DATUM IZVEDBE 30.01.2023 - (Topolščica) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA -OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNIH OBROKOV ZA KRAVE MOLZNICE (DATUM IZVEDBE 25.01.2023 - (Slovenska Bistrica) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA -OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNIH OBROKOV ZA KRAVE MOLZNICE (DATUM IZVEDBE 23.01.2023 - (Ptuj) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA -OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNIH OBROKOV ZA KRAVE MOLZNICE (DATUM IZVEDBE 19.01.2023 - (Radlje ob Dravi) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA -OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNIH OBROKOV ZA KRAVE MOLZNICE (DATUM IZVEDBE 18.01.2023 - (Slovenska Bistrica) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA -OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNIH OBROKOV ZA KRAVE MOLZNICE (DATUM IZVEDBE 12.01.2023 - (Murska Sobota) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA -OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNIH OBROKOV ZA KRAVE MOLZNICE (DATUM IZVEDBE 10.01.2023 - (Ptuj) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA -OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNIH OBROKOV ZA KRAVE MOLZNICE (DATUM IZVEDBE 08.12.2022 - (Ljubljana)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA -OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNIH OBROKOV ZA KRAVE MOLZNICE (DATUM IZVEDBE 06.12.2022 - (Šmartno ob Litiji)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA -OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNIH OBROKOV ZA KRAVE MOLZNICE (DATUM IZVEDBE 30.11.2022 - (Gornja Radgona) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA -OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNIH OBROKOV ZA KRAVE MOLZNICE (DATUM IZVEDBE 25.11.2022 - (Vrhnika) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA -OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNIH OBROKOV ZA KRAVE MOLZNICE (DATUM IZVEDBE 21.11.2022 - (Litija, Domžale) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

PERUTNINARSTVO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJE DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI (DATUM IZVEDBE 7.12.2022 - Celje)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJE DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI (DATUM IZVEDBE 1.12.2022 - Ptuj, Velika Nedelja)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJE DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI (DATUM IZVEDBE 30.11.2022 - Rače, Duplek)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJE DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI (DATUM IZVEDBE 24.11.2022 - Dramlje, Šmartno)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJE DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI (DATUM IZVEDBE 23.11.2022 - Ptuj)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJE DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI (DATUM IZVEDBE 17.11.2022 - Velika Nedelja, Vitomarci)

 

 

 

 

BIOVARNOST

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH    (DATUM IZVEDBE 15.11.2022 - Cerknica)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH    (DATUM IZVEDBE 14.11.2022 - Maribor)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH    (DATUM IZVEDBE 10.11.2022 - Murska Sobota)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO IN PRIJAVNICA NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH - ŽIVINOREJA    (DATUM IZVEDBE 9.11.2022 - Celje)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO IN PRIJAVNICA NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH - ŽIVINOREJA    (DATUM IZVEDBE 8.11.2022 - Ptuj)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO IN PRIJAVNICA NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH - ŽIVINOREJA    (DATUM IZVEDBE 7.11.2022 - Novo mesto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

REJA OVC IN KOZ

VABILO DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - OCENJEVANJE DOBREGA POČUTJA REJNIH ŽIVALI IN MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJA STANJA V PRAKSI PRAKTIČNE REŠITVE V TEHNOLOGIJI REJE OVC IN KOZ   (DATUM IZVEDBE 30.11.2022 - Nova Gorica - Tolmin)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - OCENJEVANJE DOBREGA POČUTJA REJNIH ŽIVALI IN MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJA STANJA V PRAKSI PRAKTIČNE REŠITVE V TEHNOLOGIJI REJE OVC IN KOZ   (DATUM IZVEDBE 21.11.2022 - Vrhnika)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - OCENJEVANJE DOBREGA POČUTJA REJNIH ŽIVALI IN MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJA STANJA V PRAKSI PRAKTIČNE REŠITVE V TEHNOLOGIJI REJE OVC IN KOZ   (DATUM IZVEDBE 16.11.2022 - Slovenska Bistrica)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - OCENJEVANJE DOBREGA POČUTJA REJNIH ŽIVALI IN MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJA STANJA V PRAKSI PRAKTIČNE REŠITVE V TEHNOLOGIJI REJE OVC IN KOZ   (DATUM IZVEDBE 8.11.2022 - Gorenja vas - Lipica)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO IN PRIJAVNICA NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT OCENJEVANJE DOBREHA POČUTJA REJNIH ŽIVALI IN MOŽNOSTI IZBOLJŠANJA STANJA V PRAKSI, PRAKTIČNE REŠITVE V TEHNOLOGIJI REJE OVC IN KOZ (DATUM IZVEDBE 17.10.2022)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO IN PRIJAVNICA NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT OCENJEVANJE DOBREHA POČUTJA REJNIH ŽIVALI IN MOŽNOSTI IZBOLJŠANJA STANJA V PRAKSI, PRAKTIČNE REŠITVE V TEHNOLOGIJI REJE OVC IN KOZ (DATUM IZVEDBE 20.10.2022 - CELJE)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILA SENZORIČNA OCENA SADNIH/ZELENJAVNIH IZDELKOV

VABILO 17.1.2023 MARIBOR

VABILO 26.1.2023 KRANJ

VABILO 9.2.2023 CELJE

VABILO 14.2.2023 MURSKA SOBOTA

VABILO 16.2.2023 PTUJ

VABILO 28.2.2023 PTUJ

VABILA SENZORIČNA OCENA MLEČNIH IZDELKOV

VABILO 19.1.2023 PTUJ

VABILO 26.1.2023 MURSKA SOBOTA

VABILO 7.2.2023 MARIBOR

VABILO 22.2.2023 PTUJ

VABILO 27.2.2023 KRANJ

VABILA SENZORIČNA OCENA MLEVSKIH IZDELKOV

VABILO 9.1.2023 MARIBOR

VABILO 18.1.2023 MURSKA SOBOTA

VABILO 23.1.2023 MARIBOR

VABILO 25.1.2023 CELJE

VABILO 30.1.2023 PTUJ

VABILO 2.2.2023 KRANJ

VABILA SENZORIČNA OCENA MESNIH IZDELKOV

VABILO 10.1.2023 CELJE

VABILO 24.1.2023 LJUBLJANA

VABILO 1.2.2023 KRANJ

VABILO 14.2.2023 MURSKA SOBOTA

VABILO 23.2.2023 CELJE

GRADIVO MESNI IZDELKI

GRADIVO MLEČNI IZDELKI

GRADIVO MLEVSKI IZDELKI

GRADIVO SADJE IN ZELENJAVA