KGZ Ptuj X
GO

                                                     

                                                                                                              JN 430-10/2022

 

IZVEDBA DEMONSTRACIJSKEGA PROJEKTA - PRIMARNA KMETIJSKA PROIZVODNJA, VETERINA IN PREDELAVA ŽIVIL NA KMETIJAH PROJEKTNA NALOGA ŠT. 430-10/2022

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

GRADIVO »Izvedba demonstracijskega projekta – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah«

PRIJAVNICA NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT SKLOP A - ŽIVINOREJA

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PERUTNINARSTVO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJE DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI (DATUM IZVEDBE 7.12.2022 - Celje)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJE DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI (DATUM IZVEDBE 1.12.2022 - Ptuj, Velika Nedelja)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJE DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI (DATUM IZVEDBE 30.11.2022 - Rače, Duplek)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJE DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI (DATUM IZVEDBE 24.11.2022 - Dramlje, Šmartno)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJE DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI (DATUM IZVEDBE 23.11.2022 - Ptuj)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJE DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI (DATUM IZVEDBE 17.11.2022 - Velika Nedelja, Vitomarci)

 

 

 

 

BIOVARNOST

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH    (DATUM IZVEDBE 30.11.2022 - Gornja Radgona)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH    (DATUM IZVEDBE 15.11.2022 - Cerknica)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH    (DATUM IZVEDBE 14.11.2022 - Maribor)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH    (DATUM IZVEDBE 10.11.2022 - Murska Sobota)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO IN PRIJAVNICA NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH - ŽIVINOREJA    (DATUM IZVEDBE 9.11.2022 - Celje)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO IN PRIJAVNICA NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH - ŽIVINOREJA    (DATUM IZVEDBE 8.11.2022 - Ptuj)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO IN PRIJAVNICA NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH - ŽIVINOREJA    (DATUM IZVEDBE 7.11.2022 - Novo mesto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

REJA OVC IN KOZ

 

VABILO DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - OCENJEVANJE DOBREGA POČUTJA REJNIH ŽIVALI IN MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJA STANJA V PRAKSI PRAKTIČNE REŠITVE V TEHNOLOGIJI REJE OVC IN KOZ   (DATUM IZVEDBE 30.11.2022 - Nova Gorica - Tolmin)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - ŽIVINOREJA - OCENJEVANJE DOBREGA POČUTJA REJNIH ŽIVALI IN MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJA STANJA V PRAKSI PRAKTIČNE REŠITVE V TEHNOLOGIJI REJE OVC IN KOZ   (DATUM IZVEDBE 8.11.2022 - Gorenja vas - Lipica)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO IN PRIJAVNICA NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT OCENJEVANJE DOBREHA POČUTJA REJNIH ŽIVALI IN MOŽNOSTI IZBOLJŠANJA STANJA V PRAKSI, PRAKTIČNE REŠITVE V TEHNOLOGIJI REJE OVC IN KOZ (DATUM IZVEDBE 17.10.2022)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VABILO IN PRIJAVNICA NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT OCENJEVANJE DOBREHA POČUTJA REJNIH ŽIVALI IN MOŽNOSTI IZBOLJŠANJA STANJA V PRAKSI, PRAKTIČNE REŠITVE V TEHNOLOGIJI REJE OVC IN KOZ (DATUM IZVEDBE 20.10.2022 - CELJE)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________