KGZ Ptuj X
GO

Izvedba demonstracijskega projekta-delavnice s prikazom predelave mleka, zelenjave in poljščin

Predmet javnega naročila je izvedba demonstracijskega projekta-delavnice s prikazom predelave mleka, zelenjave in poljščin, ki je namenjen praktičnemu in teoretičnemu prikazu predelave mleka in zelenjave ter poljščin skladno z Uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Delavnic se lahko udeležijo fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v RKG kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije in zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost.

Cilj izvedbe demonstracijskega projekta-delavnice s prikazom predelave mleka, zelenjave in poljščin je ciljnim skupinam omogočiti izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetij ter lažje prestrukturiranje in posodabljanje kmetij z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije.

Namen izvedbe demonstracijskega projekta-delavnice s prikazom predelave mleka, zelenjave in poljščin je v:

  • prenosu znanja in praktičnega usposabljanja za potrebe kmetij, ki se ukvarjajo z osnovno prirejo mleka ali osnovno pridelavo zelenjave in poljščin ter imajo željo po nadgradnji, tako da osnovni kmetijski pridelavi dodajo dodano vrednost, z namenom priglasitve dodatnih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (predelava mleka na kmetiji in predelava zelenjave in poljščin na kmetiji).

 

Glavne vsebine demonstracijskega projekta

 

Delavnica s prikazom predelave mleka-izdelava jogurtov

a) Teoretični del-priglasitev DDK, pravilna uporaba DHP, mleko kot živilo.

b) Praktični del- izdelava jogurtov (čvrsti, tekoči, sadni in navadni), senzorično ocenjevanje fermentiranih mlečnih izdelkov.

 

Delavnica s prikazom predelave mleka-izdelava sirov

a) Teoretični del-priglasitev DDK, pravilna uporaba DHP, mleko kot živilo.

b) Praktični del- izdelava sirov (mehki, poltrdi sir), albuminske skute, kisle skute.

 

Delavnica s prikazom predelave mleka-izdelava namazov

a) Teoretični del-priglasitev DDK, pravilna uporaba DHP, mleko kot živilo.

b) Praktični del- izdelava sirnih namazov z različnimi dodatki zelenjave in poljščin.

 

Delavnica s prikazom predelave mleka-izdelava namazov

a) Teoretični del-priglasitev DDK, pravilna uporaba DHP, živila rastlinskega izvora.

b) Praktični del- konzerviranje kumar, paprike, vlaganje rdeče pese, sušenje zelenjave.

 

Dokumenti za prijavo na delavnice in ostalo: