KGZ Ptuj X
GO

Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete

 
Vpliv protitočnih mrež na kakovost Modrega pinota (strokovni članek)
Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete - o projektu
Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete (članek)
Predstavitev rezultatov EIP projekta: Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete - vabilo za KMG (Frešer)
Predstavitev rezultatov EIP projekta: Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete - vabilo za KMG (Zavec)
Predstavitev rezultatov EIP projekta: Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete - vabilo za kmetijske svetovalce (Ptuj)
Usposabljanje kmetijskih gospodarstev z izmenjavo izkušenj in znanj s področja EIP projekta: Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete - vabilo
Zaključni dogodek: Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete - vabilo Lombergarjevi dnevi
Zaključni dogodek: Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete - vabilo Lombergarjevi dnevi