KGZ Ptuj X
GO

Učinkovita prireja mleka z doseganjem boljšega zdravstvenega stanja in dolgoživosti živali krav molznic

Opis projekta