KGZ Ptuj X
GO

 

Prehranska veriga lokalne hrane-od vil do vilic v domačem kraju

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Projekt v izvajanju

 

Opis projekta:

Vzpostavili bomo partnersko verigo za ponudbo lokalnih pridelkov in izdelkov. Pripravili in izvedli bomo številne delavnice na temo pridelave hrane in predelave. Kontinuirano bomo ozaveščali ljudi o pomenu zdrave hrane in promovirali lokalne pridelovalce in njihove produkte. S tem bomo vzpodbuditi lokalne pridelovalce k pridelavi zelenjave, sadja, žit za prehrano ljudi in njihovi predelavi v prehranske artikle. Na ta način bodo ponudniki pridobili dodaten prihodek in kakšno delovno mesto več v lokalnem okolju. Izboljšala se bo ponudba lokalne hrane z znanim poreklom in nizkim ogljičnim odtisom. Dostopna bo tudi slabše mobilnim ljudem.

S projektom bomo zagotovili stalen dostop do lokalnih pridelkov in večjo pestrost le teh. To bo pomenilo tudi lažji dostop do zdrave hrane tudi za ranljive skupine potrošnikov, ki zaradi različnih zdravstvenih težav potrebujejo tovrstno hrano.

S kratko potjo hrane bomo zmanjšali ogljični odtis v okolju in s sodobnejšo opremo in kratkimi potmi prispevali k ohranitvi in varovanju okolja.

 

Cilji projekta:

Vzpostavili bomo kratko prehransko verigo in zagotovili stalen dostop do lokalnih pridelkov in večjo pestrost le teh. Dodatno delovno mesto pri prijavitelju in ohranitev delovnih mest pri partnerjih projekta. Ohranitev identitete našega podeželja in boljša ponudba lokalne hrane v Slovenski Bistrici.

 

Ciljne skupine:

Mladi, ki potrebujejo večjo dodano vrednost proizvodov, da si lahko ustvarijo delovno mesto s pridelavo ali predelavo hrane. Ženske, ki skrbijo za prehrano v družini. Otroci v vrtcu in osnovnih šolah. Starejši občani, ki potrebujejo zdravo hrano in so slabše mobilni. Vsi ostali prebivalci, ki jim je pomembna zdrava in sveža hrana.

 

Naziv projekta:

Prehranska veriga lokalne hrane-od vil do vilic v domačem kraju z akronimom LOKALNO JE ZAKON

 

Prijavitelj:

Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z.o.o.

 

Partnerji:

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Društvo kmetic Slovenska Bistrica, Zavod Sv. Jerneja-Vrtec Blaže in Nežica

 

Skupna vrednost projekta:

161.237,64€

 

Zaprošena vrednost ESRR:

96.499,38€