KGZ Ptuj X
GO
Novice in izobraževanja   ●   Projekti   ●   LAS projekti   ●   Humus

 

HUMUS

Opis projekta:

Projekt Humus je plod sodelovanja med vodilnim parterjem LAS Bogastvo podeželja, LAS Ovtar slovenskih goric in LAS Obsotelje in Kozjansko ter avstrijski LAS regije Oststeiermark. Notranji partnerji so KGZS Zavod Ptuj in komunalno podjejte Rogaška slatina na slovenski strani in Ekoregija Kaindorf na avstrijski strani. Projekt je sofinanciran iz  EKSRP iz podukrepa 19.3 sodelovanje med LAS in v skupni vrednosti znaša nekaj čez 247.500 EUR, vrednost sofinanciranja pa znaša nekaj čez 190.000 EUR.  Projekt sodelovanja povezuje dve državi: Slovenijo, in Avstrijo. V okviru mednarodnega projekta želimo na inovativen način razširiti (nadgraditi) obstoječe prakse in metode za izgradnjo deleža humusa v tleh.

Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s vezavo CO2 iz zraka. V Sloveniji je k sodelovanju pristopilo 28 kmetij na območju vseh treh LAS-ov z cca 230 ha obdelovalnih površin. Na vključenih testnih kmetijah smo opravili vzorčenje tal, ki jih bomo analizirali na delež humusa, s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO2. Za informacijo 1 % povečanega Humusa v tleh predstavlja cca. 50 ton vezanega CO2 z zraka.

S tem kmetijstvo postaja ponor toplogrednih vplivov in izboljšuje stanje okolja. Na slovenski strani se bo vzpostavila aplikacija in sistem certificiranja po vzoru avstrijskih kolegov.

V sklopu projekta se je nabavil vzorčnik tal za analizo zemlje, ki je opremljen z GPS merilcem za natančen točkovni odvzem vzorcev. Poleg vzročnika se je kupila tudi ustrezna laboratorijska oprema, ki bo omogočila natančno in ustrezno analitiko humusa in bo podlaga za certificiranje.

Končni cilj in rezultat projekta, ki bo zagotavljal trajnost je vzpostavitev sistema za certificiranje. Kmetije, ki so vključene in se še bodo vključevale v sistem certificiranja humusa bodo ob uspešni vezavi tudi denarno nagrajene. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je izgradnja humusa tek na dolge proge in da se prvi rezultati kažejo po 5 do 8 letih.