KGZ Ptuj X
GO

 

 

PTUJSKI TROJČEK / Avtohtone stare sorte čebule, česna in fižola

 

VABILO PDF - pridelava in predelava ptujskih avtohtonih sort čebula, česna in fižola - TRNOVSKA VAS

 
 

 

Vljudno vabljeni na brezplačno predavanje in delavnico Pridelave in predelave ptujskih avtohtonih sort čebule, česna in fižola v okviru projekta Ptujski trojček.

Delavnici bosta potekali v četrtek, 25.avgusta na Destrniku v Volkmerjevem domu in v ponedeljek, 29.avgusta v Juršincih, v Gospodinjskem domu pri Kulturnem domu.

Vljudno vabljeni!

VABILO PDF JURŠINCI

VABILO PDF DESTRNIK

______________________________________________________________________________________

 

 VABILO PTUJSKI TROJČEK DELAVNICE DORNAVA

VABILO PTUJSKI TROJČEK DELAVNICE HAJDINA

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Splošne informacije o operaciji:

Akronim: Ptujski trojček

Sklad: EKSRP

Vodilni partner – prijavitelj: KGZS Zavod Ptuj

Partnerji: DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA MARKOVCI

Vrednost operacije: 21.177,64 €

Vrednost sofinanciranja: 14.061,71 €

Trajanje operacije: začetek 1. 06.2021, 31.10.2022

Odločba iz dne: 23.06.2021

Povezava do spletne strani PRP

Povezava do spletne strani Evropske komisije namenjene EKSRP

Povzetek operacije:

KGZS Zavod Ptuj prijavitelj vloge za prijavo operacije 6. JP EKSRP

Predlog operacije:

Uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območju občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in trnovska vas v letu 2021-2022 – EKSRP.

Razlog za projekt ter njegovo ozadje:

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v sklopu svojega delovanja že vrsto let izobražuje, povezuje in se razvija v smeri napredka za javno dobro. Skrbimo za razvoj tako slovenskega podeželja kot posameznih kmetij ne glede na njihovo usmeritev in  proizvodnjo ali velikost.

Stopnja samooskrbe ni nizka samo na območju LAS Bogastvo podeželja, temveč tudi širše. Samooskrba je predvsem pomembna za starejšo populacijo, socialno ogrožene družine ter ostale ranljive skupine.

 

Kratek opis operacije:

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj pri svojem delu opaža, da prebivalci območja LAS Bogastvo podeželja pridelajo na svojih vrtovih veliko zelenjave, katere pa marsikdo ne zna ustrezno predelati. S tem bi se podaljšal njen »rok uporabnosti« ter pridobilo na dodani vrednosti pridelane zelenjave. Prebivalcem namreč primanjkuje s področja predelave zelenjave ustrezno znanje ter izkušnje. V kolikor bi se jih na tem področju usposobilo in izobrazilo, bi se s tem poskrbelo tudi za njihovo samooskrbo. Stopnja samooskrbe ni nizka samo na območju LAS Bogastvo podeželja, temveč tudi širše. Samooskrba je predvsem pomembna za starejšo populacijo, socialno ogrožene družine ter ostale ranljive skupine.

Hkrati smo se odločili tudi, da vsem prebivalcem območja delovanja LAS Bogastvo podeželja predstavimo premalo poznane in uporabljene avtohtone sorte, kot so čebula (ptujski lük), česen (ptujski česen) in fižol (ptujski maslenec), ki izvirajo z našega območja.

Skupaj smo jih poimenovali PTUJSKI TROJČEK. Z možnostjo učenja in spoznavanja tako pridelave kot predelave, ga želimo povezati in približati ranljivim skupinam prebivalcev. Izbor teh treh zelenjadnic v nadaljevanju vrtnin, pod akronimom PTUJSKI TROJČEK - JEJMO LÜK, ČESEN IN FIŽOL, je izjemnega pomena za naše lokalno okolje. Zaradi pomembnosti teh, smo se tudi odločili za takšen naslov projekta.

Da bi prebivalcem z območja približati tehnologijo predelave avtohtonih sort čebule, česna in fižola ter povečali stopnjo samooskrbe, bomo izvedli na to temo 8 delavnic. Te bodo izvedene na različnih lokacijah v vseh osmih občinah LAS (Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas).

 

Ostale projektne aktivnosti:

 • Nabava vhodnih surovin (česen, čebula, fižol);
 • Priprava in tisk 500 kosov brošur z naslovom PTUJSKI TROJČEK skupaj z listi pobarvanke;
 • Priprava in tisk 200 kosov promocijskih zloženk;
 • Vzpostavitev aktivne FB strani predelava z namenom strokovne pomoči na področju predelave zelenjadnice na kakršenkoli način ter z namenom ozaveščanja o pomenu predelave ter promocije samooskrbe.
 • Organizacija ogleda za ranljive skupine ter za udeležence delavnic v prvem letu trajanja projekta - ogled pridelave PTUJSKEGA TROJČKA na terenu
 • Organizacija in izvedba zaključne prireditve
 • Promocija delavnic in projekta.

 

Opredelitev vloge posameznih partnerjev v projektu:

Vloga našega projektnega partnerstva je povezovanje. Skupaj z društvom podeželskih žena občine Markovci bomo izvedli praktične delavnice tehnologije predelave in prikaz v kulinarični uporabi. Društvo podeželskih žena občine  Markovci bo v sklopu predstavitve brošure v času dogodka DAN ZAVODA PTUJ pripravilo tudi pogostitev v obliki priprave stare jedi na žlico: Golaž iz vseh treh surovin v projektu, PTUJSKI TROJČEK. V sodelovanju z društvom podeželskih žena občine Markovci bomo organizirali ogled za ranljive skupine ter za udeležence delavnic v prvem letu trajanja projekta ogled pridelave PTUJSKEGA TROJČKA NA TERENU.

V projekt bomo vključili ranljive skupine prebivalcev, to so ženske, mladi do 30 let, brezposelne osebe, socialno ogrožene družine ter starejši. Udeleženci bodo iz vseh osmih občin LAS Bogastvo podeželja. Prav tako bomo približali ptujski trojček v obliki pobarvanke najmlajši generaciji otrokom.

 

Trajanje projekta:

Projekt bo trajal 16 mesecev od začetka junija 2021 do konec oktobra 2022 v času rastne sezone in optimalne tehnološke zrelosti vključenih zelenjadnic v projekt PTUJSKI TROJČEK.

 

Faze projekta:

Projekt bomo izvedli v eni fazi.

 

Trajnost projekta:

Z nabavo mobilne opreme ter oblikovanim programom delavnic se bo lahko izvajalo izobraževalne delavnice s področja predelave zelenjave tudi po preteku projekta. Zraven lokalnega prebivalstva z območja LAS Bogastvo podeželja, se vidi potencial še pri izvedbi delavnic za razna društva, šole in ostale deležnike s tega območja. Mobilna oprema nam bo omogočila izvedbo delavnic na samem mestu lokalnih deležnikov. Pomeni, da se bomo še bolj približali  ljudem na podeželju. Dokler bodo ljudje imeli vrtove s svojo zelenjavo, bo obstajala potreba po takšnih delavnicah. Osebe, ki se bodo vključile v delavnice v okviru projekta, bodo lahko tudi po preteku projekta samostojno nadaljevale s predelavo zelenjave. Pričakuje se tudi realizacija registracije dopolnilne dejavnosti na kmetiji, zaposlitev kot s.p. ali kakšna druga oblika podjetništva. Prav tako pripravljena brošura ter zloženka pomenita nadaljevanje ozaveščanja in izobraževanja ljudi o predelavi zelenjave ter o pomembnosti samooskrbe še po izvedbi vseh projektnih aktivnosti.

 

Ciljne skupine:

Ciljne skupine, ki bomo vključili v projekt so ženske, mladi do 30 let, brezposelne osebe, socialno ogrožene družine ter starejši. Udeležili se bodo prebivalci iz vseh osmih občin LAS-a Bogastvo podeželja.

Vsebina projekta je zanimiva tudi za širšo javnost, zato bomo vključili tudi ostale prebivalce z območja LAS-a, ki niso zajeti v ranljivih skupinah. Naš cilj je prenesti znanje in ideje za oživitev in večjo uporabo ter samooskrbo s predelanimi izdelki iz PTUJSKEGA TROJČKA. Tudi mladi in otroci bodo lahko poiskali v projektu nove ideje.

Ciljne skupine bodo vključene v delavnice, prav tako na zaključni prireditvi kjer bo predstavljena brošura.

Predvideno število udeležencev na posamezno delavnico bo do 10. Skupno po izvedenih 8 delavnicah bo do 80 udeležencev.

 

Aktivnosti vlagatelja:

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ:

 • Izvedba 8 delavnic predelave zelenjave na območju  8 občin: Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas;
 • Nabava opreme (plastična vedra, posodje, lonci, lupilci zelenjave, tehtnica, vakumirka, sterilizator nožev, ročni noži, mlinček zelenjave, rezalnik zelenjave, steklovina s pokrovi – kozarci, drobni kuhinjski pripomočki);
 • Nabava vhodnih surovin (česen, čebula, fižol);
 • Priprava in tisk 500 kosov brošur z naslovom PTUJSKI TROJČEK skupaj z listi pobarvanke;
 • Priprava in tisk 200 kosov promocijskih zloženk;
 • Vzpostavitev aktivne FB strani predelava z namenom strokovne pomoči na področju predelave zelenjadnice na kakršenkoli način ter z namenom ozaveščanja o pomenu predelave ter promocije samooskrbe.
 • Organizacija ogleda za ranljive skupine ter za udeležence delavnic v prvem letu trajanja projekta - ogled pridelave PTUJSKEGA TROJČKA na terenu
 • Organizacija in izvedba zaključne prireditve
 • Promocija delavnic in projekta

 

Aktivnosti projektnega partnerja:

 

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA OBČINE MARKOVCI

 • Sodelovanje pri izvedbi delavnic predelave zelenjave (avtohtonih sort čebule, česna in fižola)
 • Pomoč pri promociji delavnic in projekta
 • Priprava jedi iz sestavin ptujskega trojčka na zaključnem dogodku,
 • Pomoč pri pripravi brošure in zloženke

Pomoč pri organizaciji ogleda pridelave ptujskega trojčka na terenu.

 

 

Vpliv projekta na obremenitev okolja:

 

Projekt PTUJSKI TROJČEK ne bo obremenilno vplival na okolje. Imel bo ravno nasproten pomen, s projektom bomo zelo pozitivno vplivali na zavedanje pri tistih deležnikih, ki imajo možnosti pridelave vrtnin, postati samooskrbni s svežo zelenjavo in še več, razmišljati o predelavi le-te. S tem bomo vsi skupaj doprinesli k zmanjšanemu transportu in onesnaževanju zraka zaradi dolgega prevoza in uvoza zelenjadnic iz EU in tretjih držav. Prav tako bomo s predstavitvijo starih AVTOHTONIH sort čebule, česna in fižola vzpodbudili k ohranjanju in pridelovanju ter predelovanju večjih količin. Ta namen lahko opredelimo kot trajnostno rabo lokalnih virov. Z izvedenim projektom bomo pozitivno vplivali na ohranjanje biotske pestrosti na območju delovanja LAS in širše.

 

 

Inovativnost:

Na območju LAS-a se še ni izvedel program, ki bi bil usmerjen k predelavi zelenjave, ki se pridela na našem območju in ki vključuje avtohtone sorte ter da bi prispeval k samooskrbi lokalnega prebivalstva. Ta pa je zelo pomembna za ranljive skupine tega območja. Z novim pristopom se ranljive skupine aktivira za prepoznavanje potenciala, ki jih njihovi vrtovi predstavljajo. Najprej za njihovo samooskrbo, kasneje pa tudi za možnost pridobitve vira dohodka s predelavo zelenjave. Na območju LAS Bogastvo podeželja je bil do sedaj poudarek na pridelavi in na trženju lokalno pridelane zelenjave, manjka pa zapolnitev vrzeli med njima. To pa predstavlja prav predelava zelenjave, ki pridobi na dodani vrednosti. Hkrati se v samooskrbo vključuje tudi avtohtone sorte čebule, česna in fižola, ki prispevajo k posebnosti pridobljenih končnih produktov.

 

Novost predstavlja tudi brošura, ki bo vsebovala tehnologijo predelave zelenjave skupaj z vsemi informacijami, ki jih posameznik potrebuje za predelavo ter bo prilagojena območju LAS Bogastvo podeželja (avtohtone sorte).

 

S projektom PTUJSKI TROJČEK se bo v sklopu predvidenih delavnic približala tehnologija predelave, ki je pomembna za dvig samooskrbe in potrošnje lokalno pridelanih dobrin – zelenjadnic. Zraven že uveljavljenih tehnologij predelave, kot so konzerviranje, sušenje, bomo predstavili tudi nove možnosti za predelavo in shranjevanje. Izvedli bomo tudi že zelo pozabljen način prodaje čebule in česna spletenega v vence. Skozi projekt bo nastal INOVATIVEN NOVI PRODUKT izdelek; vložen ptujski lukec (čebulček) v nalivu.

 

Podrobne aktivnosti projekta bodo objavljene na naši Facebook strani.

 

Vodja projekta: Stanislava PAŽEK, univ. dipl. inž. kmet.

Specialistka za predelavo zelenjave in poljščin pri KGZS Zavod Ptuj