KGZ Ptuj X
GO

Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij 

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Splošne informacije o operaciji:

Akronim: TIM

Sklad: EKSRP

Vodilni partner – prijavitelj: Ljudska univerza Ormož

Partnerji: Občina Ormož, KGZS – Zavod Ptuj

Vrednost operacije: 17.538,45 €

Vrednost sofinanciranja: 13.222,95 €

Trajanje operacije: začetek 1. 3. 2018, konec 24. 1. 2019

Odločba iz dne: 16. 2. 2018

Povezava do spletne strani PRP

Povezava do spletne strani Evropske komisije namenjene EKSRP

Povzetek operacije:

Partnerstvo je prijavilo operacijo na ukrep 1.2.1: Spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu.

Operacija zajema:

Program zagotavlja kmetom ter zaposlenim v živilskem in gozdarskem sektorju vrsto predavanj in delavnic, predstavitev primerov dobre prakse, ki bodo prispevali k povečanju njihovih podjetniških kompetenc, dvigu dodane vrednosti pri pridelavi in trženju kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali izdelkov domače obrti.

Sestavljen je iz treh 30-urnih tematskih sklopov, ki so namenjeni slušateljem glede na njihove interese in tudi glede na to, koliko kompetenc s posameznega področja že imajo. Odločajo se lahko med izobraževanjem s področja  dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki so neizkoriščena priložnost lokalnega okolja z veliko finančno in socialno dodano vrednostjo; usposabljanjem na področju lokalne ekološke pridelave kot neizkoriščene razvojno možnostjo in prihodnosti okolja ter krepitvijo svojih komunikacijskih kompetenc v tujem jeziku.

Poleg opisanega pa bodo za prenos znanja in primerov dobrih praks s svojimi prispevki poskrbeli trije uveljavljeni slovenski predavatelji. Udeležence bodo imeli priložnost naučiti javnega nastopanja, tržne retorike, spletanja zanimivih turističnih zgodb in ustvarjanja privlačne zunanje podobe kmetije kot podjetja.

Cilji operacije iz SLR LAS UE Ormož:

  • spodbujanje razvoja gospodarstva in kmetijstva,
  • spodbujanje varovanja okolja in ohranjanja narave,
  • izboljšanje pogojev za ranljive ciljne skupine.

Pričakovani rezultati operacije:

  • projektno partnerstvo,
  • izvedene 3 delavnice/predavanja priznanih slovenskih predavateljev,
  • izvedeni 3 sklopi predavanj in delavnic.

Aktivnosti:

7.3.2018 – Skupna tiskovna konferenca: Predstavitev projektov LAS UE Ormož, ki so bili 16. 2. 2018 potrjeni s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

28. 3. 2018 - Prepričljiv javni nastop brez treme

31. 3. 2018 - Lokalno in ekološko pridelana hrana (delavnice - 30 ur)

4. 4. 2018 - Trendi v ruralnem turizmu doma in po svetu

14. 4. 2018 - Delavnica za male ponudnike na podeželju  

15. 10. 2018 – Angleščina za ponudnike na kmetiji (tečaj – 30 ur)

25. 10. 2018 - Dopolnilne dejavnosti na kmetiji (delavnice – 30 ur)

28. 11. 2018 – zaključna tiskovna konferenca s predstavitvijo rezultatov

 

Podrobne aktivnosti projekta so objavljene na naši Facebook strani.

Vabilo LAS

Zloženka LAS

POGAČE,GIBANICE, KRAPCI  IN ŠTRUDLI (word dokument, kliknite tukaj)

PEDELAVA MLEKA (word dokument, kliknite tukaj)