KGZ Ptuj X
GO

ANALIZA SŠMO

Analizo skupnega števila mikroorganizmov opravljamo z aparatom BaktoScanTM FC +, proizvajalca Foss, interna metoda DP4030, IZDAJA 6: skupno število mikroorganizmov.

Aparat temelji na metodi pretočne citometrije.

Stekleničke v katerih stranke prinesejo vzorec za analizo skupnega števila mikroorganizmov  morajo biti sterilne. Količina odvzetega vzorca mora biti najmanj 30ml (1/2 plastenke), optimalna količina je 70-75% volumna stekleničke. Sterilne stekleničke dobijo stranke v laboratoriju.

Do transporta v laboratorij se lahko zamrzne in hrani do enega tedna. Če ni zamrznjen mora biti hlajen na temperaturo 0-4°C in še svež prinesen v laboratorij.

Aparat BaktoScanTM FC +