KGZ Ptuj X
GO

Koledar dogodkov

Dogodki - ponedeljek, 06. november 2023

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PRIKAZ - NAMAKANJE

Datum in čas: 15. 11. 2023 ob 07:00

Lokacija: KGZS Zavod Ptuj, avtobus

V okviru Izvedbe aktivnosti demonstracijskega projekta – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelave živil na kmetijah, sklop G NAMAKANJE,

vas vabimo na demonstracijski prikaz -  Dezinfekcija vode za namakanje

 in sicer  v SREDO, 15. 11. 2023 ob 7:00.

Organiziran je avtobusni prevoz:

7:00 – KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Program:

Sadjarski center Maribor

  • kapljično namakanje
  • akumulacija vode za namakanje
  • dezinfekcija vode

Žipo Lenart

  • precizno gnojenje, škropljenje in setev ter potencialno namakanje z ustrezno pripravo vode in dezinfekcijo vode za namakanje
  • digitalizacija v kmetijstvu

Gostilna Kramberger, Pernica 4, 2231 Pernica (malica in nadaljevanje predavanja »Dezinfekcija vode za namakanje«).

Čistilna naprava občine Lenart

  • ogled sodobne komunalne čistilne naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

V času demonstracijskega projekta bo organizirana malica v gostilni Kramberger, ki bo za udeležence brezplačna.

Zaključek demonstracijskega prikaza: predvidoma ob 16:00.

 

Upravičenci do udeležbe na projektu so:

1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilci kmetijskega gospodarstva, namestniki nosilcev kmetijskega gospodarstva, člani kmetije;

2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev.

Demonstracijski projekt je financiran iz Programa za razvoj podeželja in je za udeležence brezplačen.

 

Za udeležbo na projektu je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA. Prijave zbiramo do zapolnitve mest oz. do torka, 14.11.2023.

PRIJAVE:

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in regijskih zavodih – izvajalcih. Prijave sprejemamo na tel. št. 041 769 348 (Marko Černe) ali po e-pošti marko.cerne@kgz-ptuj.si Prijavnico lahko izpolnite tudi na avtobusu.

 

Na srečanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na demonstraciji zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Če se boste srečanja udeležili kot zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi. Po zaključku demonstracije boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedene demonstracije.

 

 

Vljudno vabljeni!

Damijan Vrtin, univ. dipl. ing. agr.

Direktor KGZS - Zavod Novo mesto

 

VABILO IN PRIJAVNICA