KGZ Ptuj X
GO

Koledar dogodkov

Dogodki - ponedeljek, 13. november 2023

VABILO NA DEMONSTRACIJSKI PROJEKT: ROBOTIZACIJA V ŽIVINOREJI

Datum in čas: 27. 11. 2023 ob 09:00

Lokacija: KGZS Zavoda Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj, velika dvorana

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in predstavitev robotizacije v živinoreji, ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, podukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.  Strokovna predavanja ROBOTIZACIJA V ŽIVINOREJI bodo potekala v PONEDELJEK, 27.11.2023 Ob 9.00 uri predavanje v prostorih (velika dvorana) KGZS Zavoda Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj.

Teme predavanj:

  • Robotizacija in digitalizacija prireje mleka.
  • Avtomatizirano uravnavanje hlevske klime. Zmanjševanje temperaturnega stresa krav molznic.
  • Ali je avtomatsko krmljenje prihodnost prehrane krav molznic? Prednosti in slabosti avtomatskega krmljenja krav molznic.
  • Avtomatska molža krav molznic. Priporočila za uporabo molznega robota (delovanje, prehrana, zdravje vimena).

Predavajo:

mag. Anton Hohler, univ. dipl. ing. zoot

dr. Andrej Toplak, univ. dipl. ing. zoot, dr. vet. med

  • Po predavanjih bo organiziran avtobusni prevoz do kmetije Žampa v Levanjcih, kjer bo praktičen prikaz vsebin iz predavanj.
  • Zaključek je predviden ob 15h.

V času demontracijskega projekta bo organizirana malica, ki bo za udeležence brezplačna.

Upravičenci do udeležbe na projektu so:

1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilci kmetijskega gospodarstva, namestniki nosilcev kmetijskega gospodarstva, člani kmetije;

2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev.

Demonstracijski projekt je financiran iz Programa za razvoj podeželja in je za udeležence brezplačen.

Za udeležbo na projektu je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA. Prijave zbiramo do zapolnitve mest oz. do petka, 24.11.2023

PRIJAVE:

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in regijskih zavodih – izvajalcih. Prijavnico pošljite po običajni pošti na naslov: KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj ali / ales.kirbis@kgz-ptuj.si, ali tajnistvo@kgz-ptuj.si.

 

VABILO S PRIJAVNICO

Na srečanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na demonstraciji zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Če se boste srečanja udeležili kot zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi. Po zaključku demonstracije boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedene demonstracije.

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Andrej Rebernišek, univ.dipl.ing.kmet.

Direktor KGZS Zavod Ptuj