KGZ Ptuj X
GO

Koledar dogodkov

Dogodki - ponedeljek, 27. november 2023

Usposabljanje kmetijskih gospodarstev z izmenjavo izkušenj in znanj s področja EIP projekta Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete

Datum in čas: 4. 12. 2023 ob 08:00

Lokacija: KGZS Zavod Ptuj

Spoštovani!

 

V ponedeljek, 4.12.2023 s pričetkom ob 8.00 uri, vas v okviru projekta EIP »Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete« vabimo na dogodek v okviru programa usposabljanja za kmetijska gospodarstva, v soorganizaciji KGZS Zavoda Ptuj, kot vodilnega partnerja in Vinarske zadruge Haloze.

PROGRAM

LOKACIJA: dvorana KGZS Zavoda Ptuj (Ormoška c. 28)

Pozdrav in predstavitev projekta- KGZS ZAVOD PTUJ, vodja projekta Andrej Rebernišek

Predstavitev različnih oskrb tal po trtami, brez uporabe herbicidov- KGZS ZAVOD PTUJ Andrej Rebernišek in Matej Rebernišek

Pomen biotske raznovrstnosti v vinogradništvu in v projektu- KGZS ZAVOD PTUJ, vodja projekta Andrej Rebernišek

Oskrba tal in brežin v  terasnih sistemih z ohranjanjem biodiverzitete – Andrej Rebernišek, Matej Rebernišek, Doroteja Podkrajšek- KGZS ZAVOD PTUJ

LOKACIJA: Vinogradniška kmetija Frešer (Ritoznoj) in vinogradniška kmetija Gorjup (Belski Vrh 85)

Predstavitev kmetije in dobrih praks, ki jih uporabljajo na kmetijah- Matjaž Frešer in Nejc Gorjup

Ogled poskusnega polja in strojnega parka

LOKACIJA: Vinogradništvo Pungračič (Drenovec 7)

Predstavitev rezultatov projekta

- vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja, parametre kakovosti in organoleptično oceno vin sorte Modri pinot– FKBV, Borut Pulko, Janez Valdhuber

-vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Modri pinot -  KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš

- vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja, parametre kakovosti in organoleptično oceno vin sorte Sauvignon– FKBV, Borut Pulko, Janez Valdhuber

- vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Sauvignon -  KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš

-delavnica pokušanja vin- – FKBV, Janez Valdhuber

Za premik med posameznimi lokacijami je zagotovljen avtobusni prevoz. Zaradi omejenih prostih mest je obvezna predhodna prijava.

 

PRIJAVA: za udeležbo se prijavite preko spletnega obrazca

ROK PRIJAVE: 30. november 2023

VABILO

 

Vljudno vabljeni!

Vodilni partner: KGZS Kmetijski gozdarski zavod Ptuj, Partnerji: Kmetijski inštitut Slovenije, UNI MB-Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, KMG Frešer, KMG Gorjup, KMG Gjerkeš, KMG Zavec, KMG Žnuderl, Martinčič d.o.o., Vinarska zadruga EIP projekt Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete, se izvaja v okviru ukrepa M16 : Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.