KGZ Ptuj X
GO

Koledar izobraževanj

Organiziramo splošna izobraževanja in obvezna izobraževanja. 

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2018

Datum in čas: 19. 2. 2019 ob 10:00 do 28. 2. 2019 ob 14:00

Lokacija:

Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo do 15. marca 2019, na območju celotne Slovenije, za vključene v ukrep EK, izvedli 45 usposabljanj. Podrobnejši seznam lokacij in terminov usposabljanj na posameznem KGZ je prikazan v nadaljevanju.

 

Izvedena bodo tako osnovna kot tudi nadaljevalna usposabljanja. Osnovno usposabljanje je namenjeno kmetijam, ki so prvo leto vključene v kontrolo EK in istočasno tudi v ukrep EK. Nadaljevalno usposabljanje je namenjeno kmetijam, ki so več kot eno leto vključene v kontrolo EK in istočasno tudi v ukrep EK. Vključeni v ukrep EK, ki boste prejeli vabilo na osnovno usposabljaje, se morate udeležiti osnovnega usposabljanja, ostali, ki pa boste prejeli vabilo na nadaljevalno usposabljanje, pa se morate udeležiti nadaljevalnega.

 

Osnovno usposabljanje bo izvedeno le na dveh KGZ in sicer na KGZ Ljubljana ter na KGZ Celje. Vsa ostala usposabljanja bodo nadaljevalna. Na osnovnem usposabljanju bo več časa posvečeno pogojem in zahtevam ukrepa EK ter osnovam ekološkega kmetovanja, na nadaljevalnih usposabljanjih pa bodo podane bolj poglobljene vsebine s področja EK.

 

Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah. Oseba, ki se udeleži usposabljanja mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG). KMG mora biti vključen v ukrep EK iz PRP 2014–2020.

 

Vsebine oziroma tematski sklopi osnovnih usposabljanj so:

 

  1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);
  2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);
  3. ekološko čebelarjenje (1 ura) ali ekološko semenarjenje (1 ura) ali trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
  4. ogled - predstavitev dobrih praks (2 uri).

 

KMG, ki uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin ali plačilo za čebelarjenje, mora v okviru obveznih 6 ur usposabljanja opraviti najmanj 1 uro usposabljanj s področja semenarjenja ali čebelarjenja.

Vsebine oziroma tematski sklopi nadaljevalnih usposabljanj so:

  1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (0,5 ure);
  2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2,5 uri);
  3. trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
  4. ogledi – predstavitve dobrih praks (2 uri).

Vsebina usposabljanj za leto 2018 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep EK, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo na usposabljanje.

Pri tem bodite pozorni, da bodo na KGZ Ljubljana razposlali vabila s seznamom  vseh usposabljanj, vključeni v ukrep EK na območju KGZ LJ pa se morate v času uradnih ur KGZ LJ prijaviti na enega od navedenih terminov (telefonska prijava).

Na KGZ Kranj, boste vključeni v ukrep EK z vabilom prav tako prejeli seznam vseh usposabljanj, prijava pred udeležbo na enem od usposabljanj pa ni potrebna.

Na območju ostalih KGZ (Nova Gorica, Novo mesto, Celje, Ptuj, Maribor in Murska Sobota) boste prejeli vabilo na točno določeno usposabljanje. Če vam v naprej določen termin ali lokacija ne bi ustrezala, se lahko na vašem KGZ predhodno dogovorite za zamenjavo.

Prijava na usposabljanja na teh KGZ ni potrebna.

Vključene v ukrep EK, ki se morajo udeležiti osnovnega usposabljanja, bodo glede na bližino, vabili samo s KGZ Celje in KGZ Ljubljana, ker osnovna usposabljanja ne bodo organizirana na vseh KGZ. 

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID in osebni dokument, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

 

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi anonimne ankete glede izvedenega usposabljanja, izdano vam bo tudi potrdilo.

V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16 z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep EK zmanjša.

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep

EK iz PRP 2014 – 2020 v letu 2018

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

DATUM

LOKACIJA

URA

VRSTA USPOSABLJANJA

25.2.2019

Slovenska Bistrica - Gasilski dom, Kolodvorska cesta 25, 2310 Slovenska Bistrica

9.00

nadaljevalno

21.2.2019

Lenart - Kulturni dom Lenart, Trg osvoboditve 1, 2230 Lenart v Slo. goricah

9.00

nadaljevalno

19.2.2019

Radlje ob Dravi - Gostišče Žohar, Št. Janž pri Radljah 87, 2360 Radlje ob Dravi

9.00

nadaljevalno

28.2.2019

Ptuj - Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 28, 2250 Ptuj

9.00

nadaljevalno

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02/749 36 10

 

Celoten dokument v pdf obliki (kliknite tukaj)