KGZ Ptuj X
GO

Koledar izobraževanj

Organiziramo splošna izobraževanja in obvezna izobraževanja. 

Izobraževanja - sreda, 09. januar 2019

Obvezno usposabljanjeza potrebe izvajanja ukrepa DŽ, na področju reje drobnice,za leto 2018

Datum in čas: 22. 1. 2019 ob 09:00

Lokacija:

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju reje drobnice (ukrep DŽ, na področju reje drobnice), se mora za ta ukrep udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja.

 

Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ, na področju reje drobnice.

 

Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto 2018 za potrebe izvajanja ukrepa DŽ.

Usposabljanje bo:

 

V torek  22.01.2019 s pričetkom ob 9 uri, v prostorih KGZS Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj.

 

 

Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah. Oseba, ki se udeleži usposabljanja, mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG). Če se bo torej usposabljanja udeležil družinski član in ne vabljena oseba, to obvezno preverite že pred samo udeležbo. S sabo imejte osebno izkaznico.

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

 

V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018 (Uradni list RS, št. 19/18) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep dobrobit živali zmanjša.

 

Priloženo vam pošiljamo program usposabljanja za potrebe ukrepa DŽ za leto 2018.

 

Vljudno vabljeni!

 

                                                                       Žig                   KGZS Zavod Ptuj

Direktor Andrej Rebernišek

 

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DŽ, NA PODROČJU REJE DROBNICE, ZA LETO 2018

 

Kraj in datum: KGZS ZAVOD PTUJ, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj, 22.1.2019

                                                     

                                     

 

 

Ura

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

9:00 –9:30

Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali

Nataša Unuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:30 – 10:15

Pašništvo

Mag. Marjeta Ženko

 

 

 

10:15 - 10:30

Odmor

 

 

 

 

10:30- 11:15

Preventiva in zdravstveno varstvo drobnice

Dr. Andrej Toplak

 

 

 

11:15 -12:00

Ravnanje z drobnico

Mag. Marjeta Ženko

 

 

 

12:00 -12:15

Predstavitev dobre prakse- kmetija Reberšak

Leon Reberšak

 

  •  

 

 

Podpisna lista

Na podpisno listo se boste podpisali v predavalnici. Prinesite tudi številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

 

Tisti rejci, ki ste vključeni v ukrep DŽ paša pri drobnici in govedu se lahko udeležite izobraževanja za drobnico ali za govedo.   

 

Dogodek se lahko fotografira. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah ali družabnih omrežjih. Namen je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih, ki jih pripravlja KGZS – Zavod PT.

 

Vabilo v PDF (kliknite tukaj)