KGZ Ptuj X
GO

Koledar izobraževanj

Organiziramo splošna izobraževanja in obvezna izobraževanja. 

Izobraževanja - petek, 15. november 2019

VABILO da se udeležite obveznega rednega usposabljanja za leto 2019 za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP.

Datum in čas: 19. 11. 2019 ob 09:00

Lokacija:

Spoštovani,

 

Vsak, ki se je vključil v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP), se mora vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

 

Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega rednega usposabljanja za leto 2019 za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP. Usposabljanje bo potekalo V TOREK, 19.11.2019 s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih DVORANI KGZS ZAVODA PTUJ.

 

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

 

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato na usposabljanje obvezno prinesite obe številki KMG-MID.

 

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

 

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep KOPOP zmanjša.

 

Na hrbtni strani vam pošiljamo program rednega usposabljanja za potrebe ukrepa KOPOP za leto 2019.

 

Vljudno vabljeni!

 

 

                                                                   

 

 

 

 

PROGRAM REDNEGA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KOPOP

 

 

 

Ura

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

9.00 – 10.00

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP

 

 

 • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
 • Analiza tal in gnojilni načrt
 • Obveznost uporabe storitve svetovanja
 • Možnost podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti 2015-2019
 • Najpogostejše in ponavljajoče se napake pri izvajanju ukrepa KOPOP

Darja Artenjak

Miran Reberc

 

 • Predstavitev spletnega portala »Volos« (Centralni register govedi, prašičev, drobnice), Centralnega registra kopitarjev in Centralnega registra čebelnjakov ter evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali
 • Obveznost označevanja vira sofinanciranja

 

10.00 –   10.15

 • Odmor

 

10.15 – 12.15

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

 

 

Ivan Brodnjak

Jelka Brdnik

Jože Murko

 

 • Principi agroekologije

 

 

 • Ohranitveno kmetijstvo
 • Divji opraševalci in kmetijstvo
 • Proizvodna in ekološka vrednost trajnega travinja

 

 

 

 

 

 

Vabilo PDF ( zaprenos kliknite tukaj)