KGZ Ptuj X
GO

Koledar izobraževanj

Organiziramo splošna izobraževanja in obvezna izobraževanja. 

Izobraževanja Nasveti Agrarna ekonomika - sreda, 26. februar 2020

VABILO NA PREDSTAVITEV 6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

Datum in čas: 3. 3. 2020 ob 10:00

Lokacija:

VABILO PDF (za prenos kliknite tukaj)

V A B I L O

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je 31. januarja 2020 objavilo 6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

 

Podukrep  6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

 

 

Za vse zainteresirane smo pripravili podrobnejšo razlago razpisa, razpisnih pogojev in dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k vlogi ob prijavi na javni razpis.

 

 

Predstavitev bo potekala v torek, 3. marca 2020 s pričetkom ob 10.00 uri v sejni sobi KGZS Zavoda Ptuj(stara stavba 2. nadstropje), Ormoška cesta 28, Ptuj.

 

 

Razpis bo predstavila:

Helena Kapun, univ.dipl.inž.kmet

 

 

 

Vljudno vabljeni!

 

 

 

                                                            Vodja Kmetijske svetovalne službe pri KGZ Ptuj:

                                                                Peter Pribožič, univ.dipl.ing.zoot.