KGZ Ptuj X
GO

Koledar izobraževanj

Organiziramo splošna izobraževanja in obvezna izobraževanja. 

Novice Izobraževanja - sreda, 30. december 2020

Najava rednih usposabljanj za ukrep Dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2020

Datum in čas: 13. 1. 2021 ob 09:00 do 22. 1. 2021 ob 15:00

Lokacija:

NI VEČ PROSTIH TERMINOV. ZA VEČ INFORMACIJ POKLIČITE 031 609 951.

 

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, se mora vsako leto izvajanja ukrepa, udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja.

 

Obveznost rednega usposabljanja za leto 2020 je potrebno opraviti do 23. februarja 2021.

 

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 boste lahko letošnjo obvezo opravili na dva načina:

-   z udeležbo na enem od e-usposabljanj, ki bodo potekala na daljavo preko

spleta ali

-   s prejemom gradiv z vsebinami letošnjih usposabljanj in ogledom

videoposnetka usposabljanja.

 

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep DŽ, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo za udeležbo na e-usposabljanje, gradivo in povabilo za izpolnitev e-ankete.

 

 

Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ.

 

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo do 23. februarja 2021, za vključene v ukrep DŽ, izvedli vsaj 37 e-usposabljanj. Podrobnejši seznam predvidenih terminov je prikazan v nadaljevanju.

 

Usposabljanj se lahko udeležijo:

  • fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu RKG) kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;
  • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost.

 

 

 

Za udeležbo na izbranem terminu e-usposabljanja se je potrebno predhodno prijaviti. Pri tem morate navesti ime in priimek udeleženca (nosilec, namestnik ali član KMG ali zaposlen pri pravni ali fizični osebi registrirani za kmetijsko dejavnost), KMG-MID številko, svoj naslov elektronske pošte (e-mail) in mobilni telefon. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah morate po e-pošti posredovati tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

 

Vsi prijavljeni boste na svoj elektronski naslov prejeli e-vabilo s potrditvijo datuma in ure e-usposabljanja na katerega ste bili sprejeti. Na vabilu bo navedena povezava preko katere se boste na dan e-usposabljanja povezali in spremljali e-usposabljanje. Po e-pošti boste prejeli tudi navodila za vzpostavitev povezave ter možnosti sodelovanja na e-usposabljanju. Po zaključku e-usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete, poslali pa vam bomo tudi potrdilo o uspešno opravljenem spletnem usposabljanju.

 

V primeru, da se spletnega e-usposabljanja ne morete udeležiti, boste po izvedenih e-usposabljanjih po pošti prejeli povezavo do videoposnetka usposabljanja, ki si ga boste lahko ogledali, ko boste za to imeli možnost in čas. Hkrati boste prejeli tudi potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju. Pav tako ste tudi v tem primeru povabljeni k izpolnitvi ankete do katere lahko dostopate na povezavi: https://forms.gle/dipq8ax2AmugctBG6

 

V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenija za obdobje 2014-2020 v letu 2020 (Uradni list RS, št. 76/19) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep dobrobit živali zmanjša.

 

 

Vsebina usposabljanj

 

  1. Kaj je dobrobit živali (predstavitev z biološkega, etičnega in zakonodajnega vidika, usmeritve v EU in v Sloveniji v povezavi z ukrepi skupne kmetijske politike)
  2. Eno zdravje – ena dobrobit
  3. Etičnost družbenih odnosov do rejnih živali
  4. Kako meriti dobrobit in odgovornost rejca
  5. Zdravstveno varstvo (predvsem preventivno zdravstveno varstvo in biovarnost) rejnih živali v povezavi z dobrobitjo in pomen dobrobiti v boju proti mikrobni rezistenci
  6. Okoljski vidiki dobrobiti (sonaravne oblike kmetovanja, alternativni načini reje, paša živali, …)
  7. Ozaveščenost potrošnika

 

 

Vsebina usposabljanj za leto 2020 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

PISNO GRADIVO JN USPOSABLJANJE DŽ 2020 PDF (za prenos kliknite tukaj)

 

 

Seznam terminov e-usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep DŽ iz PRP 2014 – 2020 za leto 2020

 

Za udeležbo na izbranem terminu se je potrebno predhodno prijaviti! (izjema je KGZS Zavod Ptuj – glej opombo pod tabelo)

 

Usposabljanja na rezervnih terminih bodo izvedena le v primeru zapolnitve mest na načrtovanih terminih e-usposabljanj.

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj


 

Načrtovana e-usposabljanja

                       

DATUM

URA ZAČETKA

13. januar 2021

09.00

13. januar 2021

15.00

14. januar 2021

09.00

14. januar 2021

15.00

15. januar 2021

09.00

18. januar 2021

09.00

20. januar 2021

09.00

20. januar 2021

15.00

 

KATERI ŠE NISTE PRIJAVLJENI NA NOBEN TERMIN SE LAHKO PRIJAVITE NA TERMINE:

 

 

 

Rezervni termin e-usposabljanja

 

DATUM

URA ZAČETKA

22. januar 2021

15.00

 

 

Nekatere kmetije iz območja KGZS zavoda Ptuj ste se za spletni način usposabljanja  že prijavile in imate že urejen  termin spletnega usposabljanja, dodatno pa se še lahko prijavite preko elektronskega naslova tajnistvo@kgz-ptuj.si ali pri vašem terenskem kmetijskem svetovalcu.

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

 

 

 

 

 

Načrtovana e-usposabljanja       

 

DATUM

URA ZAČETKA

19. januar 2021

9.00

21. januar 2021

9.00

26. januar 2021

9.00

28. januar 2021

16.00

  2. februar 2021

9.00

  4. februar 2021

16.00

  9. februar 2021

9.00

11. februar 2021

16.00

16. februar 2021

9.00

23. februar 2021

9.00

 

Rezervna termina e-usposabljanj

 

DATUM

URA ZAČETKA

17. februar 2021

9.00

18. februar 2021

9.00

 

 

Prijava na povezavi: https://forms.gle/FA6bPvf2HLu26Tq19

Dodatne informacije lahko dobite pri vašem terenskem kmetijskem svetovalcu (preko e-pošte ali telefona), po 4. januarju 2021.

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

 

 

 

 

Načrtovana e-usposabljanja                  

DATUM

URA ZAČETKA

3. februar 2021

15.00

5. februar 2021

9.00

Rezervni termin e-usposabljanja

 

DATUM

URA ZAČETKA

9. februar 2021

15.00

 

 

 

Prijava in dodatne informacije so dostopne na telefonu 04/280 46 28 ali 04/280 46 24, oziroma na elektronskih naslovih emilija.selak@kr.kgzs.si ter jana.vrhovnik@kr.kgzs.si

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

 

 

 

Načrtovani e-usposabljanji

           

DATUM

URA ZAČETKA

28. januar 2021

9.00

4. februar 2021

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije lahko dobite na naši  spletni strani www.lj.kgzs.si  ali pri vašem terenskem kmetijskem svetovalcu (preko e-pošte ali telefona), po 4. januarju 2021.

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

 

 

 

 

Načrtovani e-usposabljanji

                       

DATUM

URA ZAČETKA

19. januar 2020

14.30

22. januar 2020

10.00

 

Rezervni termin e-usposabljanja

 

DATUM

URA ZAČETKA

26. januar

10.00

 

 

 

Za spletno usposabljanje, ki bo 19. januarja 2021 se boste lahko prijavili na el. naslov: ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si, za spletno usposabljanje 22. januarja 2021 pa na el. naslov: irena.merc@kmetijski-zavod.si.

Kontakt za dodatne informacije: ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

 

 

 

 

 

Načrtovana e-usposabljanja

           

DATUM

URA ZAČETKA

4. februar 2021

16.00

9. februar 2021

9.00

10. februar 2021

9.00

15. februar 2021

16.00

 Rezervni termin e-usposabljanja

 

DATUM

URA ZAČETKA

17. februar 2021

9.00

 

 

 

Kandidati se na usposabljanje lahko prijavijo po elektronski pošti na naslova:

jernej.pecnik@kgzs-ms.si in bostjan.lampe@kgzs-ms.si

Dodatne informacije: saso.sever@kgzs-ms.si, Tel.: 02/539 14 18, GSM: 031 703 609

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 

 

 

Načrtovana e-usposabljanja

                       

DATUM

URA ZAČETKA

28. januar 2021

9.00

2. februar 2021

9.00

2. februar 2021

15.00

3. februar 2021

9.00

3. februar 2021

15.00

Rezervna termina e-usposabljanj

 

DATUM

URA ZAČETKA

9. februar 2021

9.00

9. februar 2021

15.00

 

 

 

 

Prijava in dodatne informacije so dostopne na telefonskih številkah izpostav oddelka za kmetijsko svetovanje:

 

Ajdovščina

05 367 10 70

 

Sežana

05 731 28 50

Bilje

05 395 42 64

 

Tolmin

05 388 42 82

  - pisarna v Novi Gorici

05 335 12 08

 

 

 

Dobrovo

05 395 95 31

 

Druge kontaktne osebe:

 

Idrija

05 372 26 40

 

Vidič Michaela

05 335 12 12

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

 

Vončina Jože

05 335 12 32

Koper

05 630 40 61

 

 

 

Postojna

05 720 04 30

 

 

 

  - pisarna v Pivki

05 757 01 40

 

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto

 

Načrtovana e-usposabljanja

                       

DATUM

URA ZAČETKA

2. februar 2021

10.00

3. februar 2021

14.00

5. februar 2021

10.00

9. februar 2021

14.00

 

Rezervna termina e-usposabljanj

 

DATUM

URA ZAČETKA

11. februar 2021

10.00

16. februar 2021

10.00

 

 

Prijava in dodatne informacije so dostopne na telefonu 07-373-05-70 oziroma na elektronskem naslovu: tajnistvo@kgzs-zavodnm.si