KGZ Ptuj X
GO

Koledar izobraževanj

Organiziramo splošna izobraževanja in obvezna izobraževanja. 

Novice Izobraževanja - četrtek, 18. november 2021

VABILO NA USPOSABLJANJE za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP),

Datum in čas: 26. 11. 2021 ob 09:00 do 13. 12. 2021 ob 17:00

Lokacija:

                                            

 

VABILO PDF (za prenos kliknite tukaj)               

Gradivo za izobraževanje (za prenos kliknite tukaj)                                                                                                   

                                                      Datum: 16. 11. 2021

 

VA B I L O

 

Spoštovani,

 

Vsak, ki se je vključil v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

 

Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega usposabljanja oziroma v obliki klasičnega usposabljanja v dvorani. Klasično usposabljanje je prednostno namenjeno kmetom, ki ne razpolagajo s tehniko za spremljanje spletnih usposabljanj in posledično ne morejo prisostvovati spletnemu usposabljanju.

 

Zaradi omejevanja širjenja bolezni Covid-19 je za udeležbo na klasičnem usposabljanju potrebno izpolnjevati PCT pogoj z izkazanim potrdilom in osebnim dokumentom.

 

Natančnejša navodila za obe obliki usposabljanj so opisana v nadaljevanju.

 

Predpogoj za udeležbo na usposabljanju ter pridobitev potrdila o opravljenem usposabljanju je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA NA USPOSABLJANJE.

 

Vabimo vas, da se udeležite obveznega rednega usposabljanja za leto 2021 za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP.

 

 

KLASIČNA USPOSABLJANJA bodo potekala:

 

13.12.2021

Lenart - Kulturni dom Lenart, Trg osvoboditve 2, 2230 Lenart

9:00

13.12.2021

Ptuj - KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

13:00

7.12.2021

Ormož - Gostilna Marta Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

9:00

9.12.2021

Ormož - Gostilna Marta Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

9:00

6.12.2021

Ptuj - KGZS Zavod Ptuj Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

9:00

3.12.2021

Ptuj - KGZS Zavod Ptuj Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

13:00

10.12.2021

Slovenska Bistrica - Kolodvorska 23, Gasilski dom, 2310 Slovenska Bistrica

9:00

 

 

Za udeležbo na klasičnih usposabljanjih je iz razloga priprave in vodenja liste prisotnosti, obvezna predhodna prijava (do zapolnitve mest). PRIJAVITE SE LAHKO PRI SVOJEM SVETOVALCU ALI NA NASLEDNJIH KONTAKTNIH, OD PONEDELJKA DO PETKA MED 7.00 IN 10.00. PROSIMO VAS, DA SE PRIJAVITE NAJKASNEJE DO 24.11.2021:

 

KSS PTUJ – Matic Leben, matic.leben@kgz-ptuj.si, 051 489 655

 

KSS SLOVENSKA BISTRICA – Barbara Štajner, barbara.brodnjak@kgz-ptuj.si, 041 307 003

 

KSS LENART – David Roškarič, david.roskaric@kgz-ptuj.si, 041 345 370

 

KSS ORMOŽ – Ivan Puklavec, ivan.puklavec@kgz-ptuj.si, 02 741 75  05

 

KSS RADLJE OB DRAVI – Maja Valtl, maja.valtl@kgz-ptuj.si, 02 877 06 90

 

 

ZARADI OMEJITEV ŠIRJENJA COVID-19 VAS ŠE POSEBEJ VABIMO NA SPLETNA USPOSABLJANJA, ki bodo potekala preko aplikacije ZOOM:

 

26.11.2021

9:00

29.11.2021

13:00

 

 

Za udeležbo na spletnem usposabljanju je obvezna predhodna prijava. Prijavite se lahko tako da pokličete kontakto osebo oziroma svetovalca, ki je napisan zgoraj glede na izpostavo.

 

Vse informacije v zvezi s povezavo in spremljanjem spletnega usposabljanja so dostopne na povezavi: 

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/navodila_zoom_1.pdf

 

Na spletnem usposabljanju, morate biti prijavljeni in prisotni ves čas trajanja usposabljanja.

 

Na klasično usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Udeleženci spletnega usposabljanja KMG-MID številko navedite že ob prijavi na spletno usposabljanje. Če se boste klasičnega usposabljanja udeležili kot zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi, v primeru udeležbe na spletnem usposabljanju pa morate potrdilo posredovati na e-naslov: matic.leben@kgz-ptuj.si.

 

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato na klasično usposabljanje obvezno prinesite obe številki KMG-MID, v primeru spletnega usposabljanja pa obe številki navedite že pri prijavi na usposabljanje.

 

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

 

Dostop do e-ankete:

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/web_kmg/f?p=180

uporabniško ime: usposabljanje

geslo: kopop21

 

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep KOPOP zmanjša.

 

V prilogi vam pošiljamo program rednega usposabljanja za potrebe ukrepa KOPOP za leto 2021.

 

Vljudno vabljeni!                                                         

 

         

PROGRAM REDNEGA USPOSABLJANJA ZA UKREP KOPOP

 

Trajanje

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

 30 min

 

 

 

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP

 • Kratka opozorila udeležencem:
  • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
  • Analiza tal in gnojilni načrt
  • Sporočanje premikov živali
  • Obveznost uporabe storitve svetovanja
  • Možnost podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti 2017-2021 v letu 2022
  • Obveznost označevanja vira sofinanciranja
 • Novosti pri sistemu identifikacije in registracije drobnice in prašičev

 

 

Ivan Puklavec

Darja Artenjak

Franci Ornik

Suzana Pušnik

Valerija Kovačič

 

60 min

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

 • Ohranjanje pisanih travnikov

 

 

 

Jelka Brdnik

Suzano Pušnik

Cvetka Bunderla

Ivan Puklavec

Barbara Štajner

15 min

Odmor

 

 

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

 

 30 min

 • Zmanjševanje onesnaževanja voda in tal s presežki hranil

Ivan Brodnjak

Franci Ornik

Srečko Rajh

Jože Murko

Branka Majcen

 

 30 min

 • Preprečevanje onesnaževanja voda s fitofarmacevtskimi sredstvi

Marija Kresnik

Jakob Ivanuša

Cvetka Bunderla

Suzana Pušnik

Ivan Brodnjak

 30 min

 • Digitalizacija v kmetijstvu

Franci Ornik

Bojan Mlakar

Simona Rajh

Matej Rebernišek