KGZ Ptuj X
GO
Kontakti   ●   Kontakt

Kontakti

Terenska kmetijska svetovalka - pripravnica

Terenska kmetijska svetovalka - pripravnica

Maja Valtl, univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 877 06 90
E: maja.valtl@kgz-ptuj.si

Vsi kontakti