KGZ Ptuj X
GO

Kontakti

Uprava

Svetovalka specialistka  za razvoj podeželja

Svetovalka specialistka za razvoj podeželja

Domiter Felicita

Ime in priimekFelicita Domiter
Nazivuniv.dipl.inž.kmet.
Telefon02 749 36 39
Mobilni telefon031 478 125
E-naslovfelicita.domiter@kgz-ptuj.si

Nazaj na seznam

Splošne zadeve

Tajnica direktorja

Barbara Bunderla , posl.sek.
T: 02 749 36 10
M: 041 332 624
E: tajnistvo@kgz-ptuj.si

Poslovna sekretarka

Poslovna sekretarka

Marjana Kacijan , univ.dipl.prav.
T: 02 749 36 40
E: marjana.kacijan@kgz-ptuj.si

Strokovni sodelavec

Strokovni sodelavec

Dejan Kamenšek , mag. prav.
T: 02 749 36 40
M: 031 347 599
E: dejan.kamensek@kgz-ptuj.si

Računovodstvo

Finančnica

Finančnica

mag. Simona Hojak , univ.dipl.ekon.
T: 02 749 36 23
M: 051 639 065
E: simona.hojak@kgz-ptuj.si

Knjigovodja

Knjigovodja

Teja Bratec , posl.sek.
T: 02 749 36 03
E: teja.kolaric@kgz-ptuj.si

Knjigovodja

Knjigovodja

Branka Mežnarič , dipl.ekon.
T: 02 749 36 28
E: finance@kgz-ptuj.si

Oddelek za živinorejo

Vodja oddelka za živinorejo

Vodja oddelka za živinorejo

Daniel Skaza , univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 16
M: 041 639 762
E: dani.skaza@kgz-ptuj.si

Selekcionist v govedoreji

Selekcionist v govedoreji

Jože Smolinger , mag.kmet.
T: 02 749 36 42
M: 041 639 763
E: joze.smolinger@kgz-ptuj.si

Selekcionistka v govedoreji

Selekcionistka v govedoreji

Nataša Unuk , univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 15
M: 051 331 865
E: natasa.unuk@kgz-ptuj.si

Selekcionistka v prašičereji

Selekcionistka v prašičereji

mag. Darja Prevalnik , univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 25
M: 031 688 772
E: darja.prevalnik@kgz-ptuj.si

Vodja rodovnika

Vodja rodovnika

Irena Goričan , dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 44
M: 051 641 125
E: irena.gorican@kgz-ptuj.si

Selekcionist

Selekcionist

Janko Golob , mag. kmet.
T: 02 749 36 48
M: 051 354 837
E: janko.golob@kgz-ptuj.si

Samostojna referentka

Samostojna referentka

Dragica Bedrač
T: 02 749 36 41
E: dragica.bedrac@kgz-ptuj.si

Samostojna referentka

Samostojna referentka

Anita Bračko
T: 02 749 36 25
M: 051 282 510
E: anita.bracko@kgz-ptuj.si

Koordinatorka

Koordinatorka

Lana Fortuna , dipl.inž.kmet.zoot.
M: 051 676 063
E: lana.fortuna@kgz-ptuj.si

Molzni kontrolorji

 

Območje UE Ormož

Območje - Ormož, Sveti Tomaž

Območje - Ormož, Sveti Tomaž

Stanislava Gašparič
M: 041 223 083

Območje - Sveti Tomaž

Območje - Sveti Tomaž

Franc Raušl
M: 041 391 874

Območje UE Ptuj

Območje - Majšperk, Žetale

Območje - Majšperk, Žetale

Aljaž Sovinc
M: 040 256 782

Območje - Trnovska vas, Sv. Andraž, Juršinci

Območje - Trnovska vas, Sv. Andraž, Juršinci

Edi Čeh
M: 031 529 005

Območje - Markovci, Gorišnica

Območje - Markovci, Gorišnica

Franček Golob
M: 041 846 883

Območje - Kidričevo

Območje - Kidričevo

Jožica Golob
M: 041 326 952

Območje - Trnovska vas, Destrnik, Kidričevo

Območje - Trnovska vas, Destrnik, Kidričevo

Anton Lenart
M: 031 402 702

Območje - Videm pri Ptuju, Kidričevo, Podlehnik, Žetale

Območje - Videm pri Ptuju, Kidričevo, Podlehnik, Žetale

Darinka Tement
M: 040 368 434

Območje UE Slov. Bistrica

Območje - Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica, Oplotnica

Območje - Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica, Oplotnica

Slavko Dacinger
M: 041 379 763

Območje - Slovenska Bistrica, Oplotnica

Območje - Slovenska Bistrica, Oplotnica

Anja Klinc
M: 041 639 279

Območje - Slovenska Bistrica

Območje - Slovenska Bistrica

Marjan Rihtar
M: 041 931 897

Območje - Slovenska Bistrica, Oplotnica

Območje - Slovenska Bistrica, Oplotnica

Lara Krajnc
M: 041 639 279

Območje UE Maribor

Območje - Kungota, Šentilj, Pesnica, Maribor

Območje - Kungota, Šentilj, Pesnica, Maribor

Jožef Halič
T: 051 282 514

Območje - Duplek, Pesnica, Maribor, Korena, Selnica ob Dravi

Območje - Duplek, Pesnica, Maribor, Korena, Selnica ob Dravi

Vladimir Mulec
M: 031 498 620

Območje - Maribor, Miklavž na Drav. Polju, Starše

Območje - Maribor, Miklavž na Drav. Polju, Starše

Miroslav Rajšp
M: 040 249 807

Območje - Hoče-Slivnica, Maribor, Slov. Bistrica

Območje - Hoče-Slivnica, Maribor, Slov. Bistrica

Irena Votolen
M: 031 883 916

Območje UE Lenart

Območje - Sv. Trojica v Slov. goricah, Pesnica, Sv. Jurij v Slov. goricah

Območje - Sv. Trojica v Slov. goricah, Pesnica, Sv. Jurij v Slov. goricah

Janica Kmetec
M: 031 535 433

Območje - Pesnica, Šentilj, Lenart, Sv. Jurij v Slov. goricah

Območje - Pesnica, Šentilj, Lenart, Sv. Jurij v Slov. goricah

Stanislav Kramberger
M: 041 808 658

Območje - Benedikt, Sv. Ana

Območje - Benedikt, Sv. Ana

Vesna Rola
M: 031 727 128

Območje UE Radlje ob Dravi

Območje - Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi

Območje - Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi

Damjan Jeršič
M: 051 282 512

Območje - Radlje ob Dravi, Vuzenica

Območje - Radlje ob Dravi, Vuzenica

Betka Marhl
M: 051 282 511

Območje - Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka

Območje - Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka

Majda Jeršič
M: 041 839 791

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje

Peter Pribožič , univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 22
M: 031 688 844
E: peter.pribozic@kgz-ptuj.si

Svetovalci specialisti

Svetovalka specialistka za agrarno ekonomiko

Jasna Berlak , univ. dipl. ekon.
T: 02 749 36 95
M: 041 303 019
E: jasna.berlak@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka za predelavo zelenjave

Svetovalka specialistka za predelavo zelenjave

Stanislava Pažek , univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 749 36 11
M: 031 649 017
E: stanislava.pazek@kgz-ptuj.si

Svetovalec specialist za namakanje

Svetovalec specialist za namakanje

Marko Černe , univ.dipl.inž.agr.
T: 02 749 36 27
M: 041 769 348
E: marko.cerne@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka  za razvoj podeželja

Svetovalka specialistka za razvoj podeželja

Felicita Domiter , univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 749 36 39
M: 031 478 125
E: felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Svetovalec specialist za prehrano živali

Svetovalec specialist za prehrano živali

mag. Anton Hohler , univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 805 58 85
M: 031 649 011
E: anton.hohler@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka za agrarno ekonomiko

Svetovalka specialistka za agrarno ekonomiko

Helenca Kapun , univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 27
M: 031 649 013
E: helena.kapun@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka za varstvo narave in travništvo

Svetovalka specialistka za varstvo narave in travništvo

Jelka Brdnik , univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 749 36 06
M: 031 600 982
E: jelka.brdnik@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka za predelavo zelenjave in poljščin

Svetovalka specialistka za predelavo zelenjave in poljščin

Terezija Bogdan , dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 34
M: 031 649 005
E: terezija.bogdan@kgz-ptuj.si

Svetovalka specialistka za higieno mleka in sirarstvo

Sara Ketiš Glažar , mag. varne prehrane
T: 02 749 36 34
E: sara.ketis@kgz-ptuj.si

Svetovalec specialist za govedorejo

Svetovalec specialist za govedorejo

dr.Toplak Andrej , univ.dipl.inž.zoot., dr.vet.med.
T: 02 749 36 14
M: 031 787 971
E: andrej.toplak@kgz-ptuj.si

Izpostava Ptuj

Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Vodja izpostave Ptuj

Vodja izpostave Ptuj

Ivan Brodnjak , inž.kmet.
T: 02 749 36 04
M: 031 688 843
E: ivan.brodnjak@kgz-ptuj.si

Koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Mojca Čep , mag. agr. ekon.
M: 051 269 640
E: mojca.cep@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Barbara Brodnjak , mag. varne prehrane
T: 02 749 36 38
E: barbara.brodnjak@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Tamara Kekec , mag. kmet.

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Darja Artenjak , inž.kmet.
T: 02 749 36 29
M: 031 688 770
E: darja.artenjak@kgz-ptuj.si

Pripravnik

Ernest Plemenitaš , dipl.ing. agrikulture
M: 041 496 174
E: ernest.plemenitas@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Anton Horvat , inž.kmet.
T: 02 749 36 08
M: 031 688 775
E: anton.horvat@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Jože Murko , mag.kmet.
T: 02 749 36 30
M: 041 756 640
E: joze.murko@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Matic Leben , mag. kmet.
M: 051 489 655
E: matic.leben@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Miran Reberc , inž.kmet.
T: 02 749 36 07
M: 031 688 842
E: miran.reberc@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Matej Rebernišek , mag. kmet.
T: 02 749 36 04
M: 051 336 821
E: matej.rebernisek@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Helena Vornekar , inž.kmet.
T: 02 749 36 05
M: 031 864 380
E: helena.vornekar@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Barbara Herga , mag. kmet.
M: 051 676 065
E: barbara.herga@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Jernej Černe , mag. inž. agr.
T: 02 749 36 31
M: 041 498 875
E: jernej.cerne@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Gregor Kmetec , dipl. inž. agrikulture
T: 02 805 58 84
M: 041 601 231
E: gregor.kmetec@kgz-ptuj.si

Izpostava Slovenska Bistrica

Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

Vodja izpostave Slovenska Bistrica, svetovanje ekološkim kmetijam

Vodja izpostave Slovenska Bistrica, svetovanje ekološkim kmetijam

Marija Kresnik , univ.dipl.inž.kmet
T: 02 843 01 32
M: 031 649 014
E: marija.kresnik@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Doroteja Podkrajšek , mag. kmet.
M: 031 678 242
E: doroteja.podkrajsek@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Aleš Kirbiš , univ. dipl. inž. zoot.
M: 031728212
E: ales.kirbis@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Srečko Rajh , inž.kmet.
T: 02 805 58 84
M: 031 649 018
E: srecko.rajh@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Petra Korenak , dipl. inž. kmet.
M: 031 678 246
E: petra.korenak@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Valerija Kovačič , inž.kmet.
T: 02 843 01 30
M: 051 331 864
E: valerija.kovacic@kgz-ptuj.si

Izpostava Lenart

Industrijska ulica 24, 2230 Lenart

Vodja izpostave Lenart

Vodja izpostave Lenart

Franci Ornik , dipl.inž.kmet.
T: 02 729 09 47
M: 031 649 003
E: franci.ornik@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Cvetka Bunderla , univ.dipl.inž.agr.
T: 02 729 09 45
M: 031 649 001
E: cvetka.bunderla@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Petra Hanžel , dipl.inž.agr.
T: 02 729 09 42
M: 031 793 799
E: petra.hanzel@kgz-ptuj.si

Svetovalec za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Svetovalec za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

David Roškarič , dipl.inž.kmet
T: 02 729 09 40
M: 041 345 370
E: david.roskaric@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Matej Rokavec , mag.kmet.
T: 02 729 09 49
M: 031 303 817
E: matej.rokavec@kgz-ptuj.si

Izpostava Ormož

Hardek 34G, 2270 Ormož

Vodja izpostave Ormož

Vodja izpostave Ormož

Ivan Puklavec , inž.kmet.
T: 02 741 75 01
M: 031 615 764
E: ivan.puklavec@kgz-ptuj.si

Svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Romana Ozmec , dipl. inž. agr.
T: 02 741 75 01
M: 070 711 409
E: romana.ozmec@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Simona Rajh , uni.dipl.inž.kmet
T: 02 741 75 04
M: 041 645 537
E: simona.rajh@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Ivanuša Jakob , univ. dipl. inž.kmet.
T: 02 741 75 03
M: 031 615 762
E: jakob.ivanusa@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Terenska kmetijska svetovalka, svetovanje ekološkim kmetijam

Branka Majcen , univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 741 75 04
M: 031 615 763
E: branka.majcen@kgz-ptuj.si

Terenska kmetijska svetovalka

Terenska kmetijska svetovalka

Romana Ozmec , dipl. inž. agr.
T: 02 741 75 01
M: 070 711 409
E: romana.ozmec@kgz-ptuj.si

Izpostava Radlje ob Dravi 

Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi

Vodja izpostave Radlje ob Dravi

Vodja izpostave Radlje ob Dravi

Suzana Pušnik , univ.dipl.inž.kmet
T: 02 877 06 91
M: 051 300 418
E: suzana.pusnik@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Rudi Tacer , mag.agr.ekon.
T: 02 877 06 92
M: 040 357 595
E: rudi.tacer@kgz-ptuj.si

Terenski kmetijski svetovalec

Terenski kmetijski svetovalec

Erik Rihter , mag.kmet.
T: 02 877 06 90
E: erik.rihter@kgz-ptuj.si

Osemenjevalno središče na Ptuju

Vodja osemenjevalnega središča

Vodja osemenjevalnega središča

Gregor Plevnik , dr. vet. med
M: 041 316 515
E: gregor.plevnik@kgz-ptuj.si

Naročilo merjaščevega semena, Veterinar OC

Naročilo merjaščevega semena, Veterinar OC

Stanko Korpar , dr.vet.med
T: 02 749 36 13
M: 031 608 845

Strokovna sodelavka

Strokovna sodelavka

Tjaša Kirbiš , mag. inž. zoot.
T: 02 749 36 26
M: 051 489 645
E: tjasa.kirbis@kgz-ptuj.si

Naročilo bikovega semena

Naročilo bikovega semena

Ines Lenart
T: 02 749 36 19
E: ines.lenart@kgz-ptuj.si

Distribucija semena

Distribucija semena

Andrej Pihler
M: 031 376 108

Oddelek Laboratorij

 

Vodja oddelka Laboratorij

Vodja oddelka Laboratorij

Saška Hodnik , univ.dipl.inž.kem.
T: 02 749 36 21
M: 051 370 678
E: saska.hodnik@kgz-ptuj.si

Oddelek računovodstvo za kmetije

Knjigovodstvo za kmetije

Vodja knjigovodstva za kmetije

Janja Šauperl , dipl.ekon
T: 02 749 36 47
M: 051 300 417
E: janja.sauperl@kgz-ptuj.si

Knjigovodja za kmetije

Knjigovodja za kmetije

Tina Tič , dipl.ekon.
T: 02 749 36 35
M: 051 622 581
E: tina.tic@kgz-ptuj.si

Knjigovodja za kmetije

Katja Kapun , knjigovodja za kmetije
T: 027493602
M: 041466628
E: katja.kapun@kgz-ptuj.si

Knjigovodstvo FADN

Vodja službe FADN

Jesih Renata , univ. dipl. inž. kmet.
T: 02 749 36 46
M: 031-649-009
E: renata.jesih@kgz-ptuj.si

Samostojni referent FADN

Samostojni referent FADN

Brodnjak Kajetan , inž. kmet.
T: 02 749 36 49
M: 041 363 544
E: kajetan.brodnjak@kgz-ptuj.si

Samostojna referentka FADN

Vidovič Alenka , inž. kmet.
T: 02 749 36 49
M: 041 363 544
E: alenka.vidovic@kgz-ptuj.si