KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o agrarni ekonomiki

DOBROBIT ŽIVALI za PRAŠIČE

Event date: 6. 12. 2023 14:00 Export event

Spoštovani!

 

vsak, ki se je vključil v intervencijo dobrobit živali (DŽ) iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo (SN SKP 2023–2027), mora najpozneje do 15. decembra 2023 opraviti usposabljanje s področja intervencije DŽ. Usposabljanje obsega najmanj štiri pedagoške ure. Namen intervencije DŽ je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja, navedene v uredbi, ki ureja pogojenost, in običajno rejsko prakso, ki je v skladu z Uredbo 2021/2115/EU opredeljena za te zahteve v SN SKP 2023–2027. Upravičenec mora opraviti le eno usposabljanje v obsegu najmanj 4 ure v zvezi z vsebinami s področja dobrobiti živali v letu prve oddaje zahtevka za intervencijo DŽ ne glede na to v koliko podintervencij je vključen.

Vabimo vas torej, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto 2023 za potrebe izvajanja podintervencije DOBROBIT ŽIVALI za PRAŠIČI.

Usposabljanj se lahko udeležijo:

  • fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev kot nosilci kmetijskih gospodarstev ali kot člani kmetije;
  • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost.

Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost, morate že ob prijavi na e-naslov anita.bracko@kgz-ptuj.si  posredovati potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Za udeležbo na izbranem terminu klasičnega ali spletnega usposabljanja se je potrebno prijaviti saj je na posameznem usposabljanju na voljo le omejeno število mest!

Način prijave upravičencev

Prijava upravičencev na spletno usposabljanje je možna na tel. št.: 02 749 36 10 ali 051 282 510 preko e-poštetajnistvo@kgz-ptuj.si ali anita.bracko@kgz-ptuj.si

Kontakt za dodatne informacije: Anita Bračko in 051 282 510

Na spletnem usposabljanju morate biti prijavljeni in prisotni ves čas trajanja usposabljanja.

Udeleženci spletnega usposabljanja boste KMG-MID številko navedli že ob prijavi na usposabljanje, zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah pa morate potrdilo delodajalca o zaposlitvi, že ob prijavi posredovati na KGZ na elektronski naslov: gregor.kmetec@kgz-ptuj.si

V skladu s Katalogom upravnih sankcij iz Priloge 2 Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2023, (Uradni list RS, št. 166/22), se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za intervencijo DŽ zmanjša za 20 %.

V nadaljevanju prilagamo program usposabljanja za potrebe intervencije DŽ za leto 2023.

Vljudno vabljeni!                                             

VABILO

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA PODINTERVENCIJE DOBROBIT ŽIVALI ZA PRAŠIČI, ZA LETO 2023

 

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

Informiranje upravičencev o izvajanju intervencije dobrobit živali, ki vključuje najmanj namen intervencije, vstopne pogoje v intervencijo

Anja Mežan, univ.dipl.ing.zoot.

Mag. Darja Prevalnik

Mag. Sašo Sever

Predstavitve vseh zahtev posamezne podintervencije iz intervencije dobrobit živali, ki vključujejo najmanj predstavitev pogojev za izpolnjevanje, posamezne zahteve ter zmanjšanja plačil

Anja Mežan, univ.dipl.ing.zoot.

Mag. Darja Prevalnik

Mag. Sašo Sever

Identifikacija in registracija živali, ki zajema najmanj označitev živali, vodenje registra na gospodarstvu

Anja Mežan, univ.dipl.ing.zoot.

Mag. Darja Prevalnik

Mag. Sašo Sever

Seznanitev s težavami na terenu pri izvajanju pregledov na kraju samem za posamezno podintervencijo iz intervencije dobrobit živali.

Anja Mežan, univ.dipl.ing.zoot.

Mag. Darja Prevalnik

Mag. Sašo Sever

 

LokacijaZOOM platforma

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti