KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o agrarni ekonomiki

Novice - Agrarna ekonomika - Knjigovodstvo za kmete, FADN - četrtek, 13. junij 2024

Pojasnilo glede odmere akontacije dohodnine od katastrskega dohodka in/ali pavšalne ocene dohodka na čebelji panj, višine davčne osnove iz OKGD ter informativnega izračuna dohodnine za leto 2023

Pojasnilo glede odmere akontacije dohodnine od katastrskega dohodka in/ali pavšalne ocene dohodka na čebelji panj, višine davčne osnove iz OKGD ter informativnega izračuna dohodnine za leto 2023

 

V preteklih dneh so kmetje prejeli odločbe o višini davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) za leto 2023 ter informativne izračune dohodnine, v zvezi s čimer se med kmeti pojavlja kar nekaj vprašanj, na katera v nadaljevanju podajamo pojasnila.

Davčna osnova od dohodka iz OKGD je enaka vsoti katastrskega dohodka (in pavšalne ocene dohodka na panj) ter davčne osnove od drugih dohodkov iz OKGD (to so subvencije – obdavčljiva plačila za ukrepe kmetijske politike in prejete državne pomoči). Pri tem je pomembno poudariti, da se v davčno osnovo za leto 2023 vštevajo samo prihodki leta 2023. Če so kmetje prejeli plačila kmetijske politike za leto 2022 šele v začetku leta 2023, potem se le-ta vštevajo v davčno osnovo za leto 2023. Če so kmetje v letu 2023 prejeli določena plačila kmetijske politike še v decembru 2023, potem se tudi ta vštevajo v davčno osnovo za leto 2023, ne vštevajo pa se plačila kmetijske politike za leto 2023, ki so jih kmetje prejeli šele v letu 2024 ali pa jih sploh še niso prejeli. Le-ta se bodo upoštevala pri izračunu višine davčne osnove za leto 2024, torej v odločbi o višini davčne osnove iz OKGD, ki jo bodo prejeli leta 2025.

Akontacija dohodnine od subvencij je odvedena avtomatično že ob izplačilu subvencij. Le-ta znaša 10 % od davčne osnove, če je posamezno izplačilo večje od 200 eur in 0 %, če je posamezno izplačilo manjše od 200 eur.

Akontacijo dohodnine od katastrskega dohodka pa odmeri davčni organ z odločbo, izdano do 30. aprila tekočega leta (2024) za preteklo leto (2023). Letos so bile odločbe poslane kasneje – šele v maju. Z odmerno odločbo se določi plačilo poračuna izračunane davčne obveznosti z že izračunano obveznostjo za preteklo leto (2023) ter plačilo prvega obroka akontacije za tekoče leto (2024). Davčni zavezanci torej plačujejo akontacijo dohodnine od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj v dveh obrokih. Prvi obrok se plača v višini 70% akontacije dohodnine za preteklo davčno leto do 30. septembra tekočega leta. Drugi obrok se plača v višini razlike med akontacijo dohodnine, izračunano za leto, za katero se akontacija dohodnine odmerja, in prvim obrokom za to leto, do 31. maja naslednjega leta oziroma v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Akontacijo dohodnine od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka plačajo kmetje, katerih skupni znesek katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj preseže 10 % povprečne letne (bruto) plače v Sloveniji za preteklo leto (2022). V letu 2022 je znašala povprečna letna plača v Sloveniji 24.282,83 eur.  10 % od tega zneska je 2.428,28 eur. Kmetje, katerih znesek katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj je presegel to višino, plačajo akontacijo dohodnine v višini 10 % od višine katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj. Kmetje, katerih znesek katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj ni presegel tega zneska, ne plačajo akontacije dohodnine od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj.

Nekateri kmetje so v letu 2023 prvič prestopili prag 10 % povprečne plače v Sloveniji v preteklem letu (2022). Ti kmetje v preteklosti niso rabili plačevati akontacije dohodnine, zato so sedaj toliko bolj presenečeni, da morajo to plačevati, še posebej pa jih preseneča, da morajo plačati tudi obrok za leto 2024. To pravilo je določeno v Zakonu o davčnem postopku v 316. členu.

Končni izračun plačila (ali vračila) dohodnine je seveda razviden šele iz informativnega izračuna dohodnine (IID) za leto 2023, katerega so kmetje prejeli v prvih dneh junija (IID-ji so bili odpremljeni 31. maja 2024). V IID se poleg dohodkov upoštevajo še različne olajšave in prispevki, šele nato dobimo končno višino osnove za izračun dohodnine, katera pade v pripadajoči razred dohodninske lestvice, po kateri se odmeri višina dohodnine. Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni višji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, davčni zavezanec doplača razliko, v nasprotnem pa mu je razlika vrnjena.

Rok za vložitev ugovora na IID je 1. julij 2024, rok za doplačilo (med letom) premalo plačane dohodnine je 31. julij 2024, (med letom) preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 31. julija 2024.

 

                                                                                                          Mateja Gorše Janežič

 

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti