KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o agrarni ekonomiki

Nasveti - Agrarna ekonomika - sreda, 20. december 2017

PAVŠALNO NADOMESTILO

Kmetije, morajo konca januarja 2018 oddati obračun pavšala za leto 2017. Kmetije, ki tega ne bodo storile, v letu 2018 ne bodo mogle uveljavljati pavšala.

 

PAVŠALNO NADOMESTILO

 

Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost z letom 2018 na tem področju prinaša vrsto sprememb

 

V Sloveniji okrog 33.000 kmetov uveljavlja pavšalno nadomestilo. Pavšalno nadomestilo je pribitek neto ceni, ki ga za pridelke osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) lahko uveljavljajo kmetije, ki so obdavčene po katastrskem dohodku in imajo za to ustrezno dovoljenje.   Pavšalno nadomestilo jim prizna in izplača kupec, ki je v sistemu davka na dodano vrednost (ddv). Pavšalno je v bistvu delno vračilo plačanega ddv in znaša  8 %.

 

Z letom 2018 bodo na tem področju uveljavljene nekatere bistvene spremembe.

  • Seznam pridelkov in storitev je korigiran z novostmi na področju dohodninske zakonodaje.
  • Pri kmetijskih in gozdarskih storitvah so do pavšalnega nadomestila upravičene le tiste, ki so bile opravljene v okviru strojnega krožka. Če prej omenjene kmetijske in gozdarske storitve kmečko gospodinjstvo ne opravi v okviru strojnega krožka, namreč ne gre za storitev opravljeno v sklopu OKGD.
  • Za posamezne skupine pridelkov ni več pogoj velikost kmetijskih oz. gozdnih zemljišč (ni več predpisana najmanjša površina) ali število čebeljih panjev, pač pa je pogoj le, da ima kmečko gospodinjstvo najmanj 200 evrov dohodkov iz OKGD ter da ima v uporabi ustrezna kmetijska in gozdna zemljišča, oziroma čebelje panje. Za kmetijska zemljišča se upošteva podatek davčnega organa za potrebe zadnje odmere dohodnine. Torej zemljišča v lasti, uradnem najemu ali pripisana z vlogo za določitev dejanskega uporabnika. Ne bo več možno naknadno dokazovati uporabe zemljišč z drugimi dokazili.

 

Pridobljeno dovoljenje za uveljavljanje pavšalnega nadomestila bo odslej veljalo do preklica. Upravičencem, ki imajo za leto 2017 veljavno dovoljenje, bo FURS to podaljšal po uradni dolžnosti  do preklica. Novi upravičenci bodo lahko vlogo oddali po 1. januarju 2018.

 

Davčni organ bo dovoljenje preklical, če upravičenec do konca januarja ne bo oddal obračuna pavšalnega nadomestila za preteklo leto. Dovoljenje bo davčni organ preklical tudi, če bo imetnik dovoljenja uveljavljal pavšalno nadomestilo za pridelek ali storitev, za katero ne izpolnjuje pogojev.

Pomembna novost je, da bo v teh dveh primerih upravičenec kaznovan do konca koledarskega leta, tako, da bo lahko znova zaprosil (oddal vlogo) za pridobitev dovoljenje šele za naslednje leto. Primer: Če imetnik dovoljenja ne bo do konca januarja 2018 oddal obračuna pavšalnega nadomestila, bo to dovoljenje preklicano v februarju 2018. Za novo dovoljenje za uveljavljanje pavšalnega nadomestila bo lahko zaprosil šele za leto 2019. Do konca leta 2018 ga torej ne bo mogel uveljavljati. 

 

Prav tako bo dovoljenje preklicano kmečkemu gospodinjstvu, če ne bo več izpolnjevalo pogoja 200 evrov dohodkov iz OKGD ali če bo preseglo 7.500 evrov. V slednjem  primeru se mora namreč obvezno identificirati za namene ddv. Finančna uprava bo tako kmečko gospodinjstvo identificira za namene ddv po uradni dolžnosti.

Pavšalno nadomestilo se bo preklicalo tudi, če bo katerikoli član kmečkega gospodinjstva prostovoljno vstopil v sistem ddv ali v davčno knjigovodstvo (ne bo več obdavčen po katastrskem dohodku).

Dovoljenje se bo preklicalo tudi, če bo imetnik dovoljenja obvestil FURS, da ne želi več uveljavljati pavšalnega nadomestila.

Kupec mora po novem veljavnost dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila preveriti ob vsaki dobavi. Odbitek pavšalnega nadomestila lahko uveljavlja le za dobave, ki so mu jih opravili  kmetje – imetniki veljavnega dovoljenja za pavšalno nadomestilo. Nepravilno obračunan znesek ddv je po ddv zakonodaji obravnavan kot davčni prekršek.

 

December 2017

 

                                                                    Stanislav Leskovar

                                                                                                        mag. Neva Pajntar

 

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti