KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o agrarni ekonomiki

Novice - Nasveti - Agrarna ekonomika - sreda, 13. junij 2018

DEJANSKI UPORABNIK KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Kmetije, ki so obdavčene po katastrskem dohodki, lahko z določitvijo dejanskega uporabnika kmetijskih zemljišč vplivajo na svojo dohodninsko osnovo.

Večina kmetov, ki so lastniki kmetijskih zemljišč, ta zemljišča tudi sami obdelujejo. Torej so tudi dejanski uporabniki. Če kmet ne uporablja svojih zemljišč, lahko to uredi z uradno zakupno pogodbo. Težava pri tem pa je, da je tu predpisan postopek z objavo na oglasni deski upravne enote, s pred-zakupno pravico in časom zakupa, ki ne sme biti krajši kot 10 let. Skratka postopek je praktično enak kot je pri prodaji kmetijskih zemljišč.

Z določitvijo dejanskega uporabnika kmetijskih zemljišč se tem težavam izognemo in lahko zakup uredimo enostavneje, ceneje in predvsem za krajši čas. Poudariti moramo, da se s tem z ničemer ne posega v lastništvo. V bistvu gre za določitev osebe, ki bo za to zemljišče plačevala davek, torej za davčne namene.

V davčnem smislu moramo poudariti, da se katastrski dohodek pripiše lastnikom ali osebam, ki imajo zemljišča pravico uporabljati, po dejanskem lastništvu ali pravici uporabe. Primer: na kmetiji je mož 40 % lastnik, žena pa 60 %. Med letom eden plačuje akontacije, naslednje leto se naredi poračun, kjer sta obremenjena po dejanskem deležu, torej 40 % oziroma 60 %. Enako velja, če ne gre za solastništvo, ampak imata mož in žena ali drug družinski član vsak svoje parcele. Vsak bo obdavčen samo za svoje parcele.

Kmetijske subvencije pa niso obdavčene po deležu lastništva, ampak po številu. V našem primeru vsak polovico.

Imamo primer, da je  en solastnik zaposlen in ima plačo. K njegovi plači se bo pripisal tudi dohodek iz kmetijstva. S tem pade v višji dohodninski razred in tudi iz kmetijstva posledično plača višji davek. Če bi z dejansko uporabo  zemljišče »prenesel« na zakonca, bi imela oba nižjo dohodninsko osnovo.

Poudarjamo pa, da je treba za vsak primer posebej narediti oseben izračun. Pri tem vam lahko pomagamo kmetijski svetovalci.

Dohodninska osnova iz osnovne kmetijske dejavnosti je katastrski dohodek in dejansko izplačane obdavčljive subvencije. Osnova za katastrski dohodek je stanje na dan 30. junija za tekoče leto.

Rok za oddajo Vloge za določitev dejanskega uporabnika zemljišč, je 30. junij. Če ta rok zamudimo, se bo upoštevala šele od naslednjega leta naprej.

K obrazcu Vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč moramo priložiti dogovor ali pogodbo. Obrazec najdemo na spletnih straneh. V obrazec vpišemo osnovne podatke o zemljišču in čas oddaje v najem za katerega smo se dogovorili.

Pri določanju novega dejanskega uporabnika bodite pozorni tudi na:

Če bo predvideno plačevanje zakupnine, se bo moral plačati davek na »zakup« (davek od oddajanja premoženja v najem).

Na zemljišče oziroma na kmetijo so vezane tudi plačilne pravice (subvencije). Če smo »oddali« samo zemljišče in nimamo nadomestnega in ničesar na naredimo, nam bodo pravice propadle. Torej, če smo drugo kmetijo (kmeta) določili kot dejanskega uporabnika, si pri kmetijskem svetovalcu uredimo tudi plačilne pravice. Lahko jih prodamo ali damo v zakup. Če smo jih oddali v zakup, nam bodo po dogovorjenem času vrnjene.

Stanislav Leskovar

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti