KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Ostale teme

Ostali nasveti

Novice - Nasveti - Ostale teme - sreda, 30. december 2020

Pojav virusa visoko patogene aviarne influence HAPI podtip H5N8


 

Dne 20.11.2020 je NVI obvestil javnost o prvem primeru pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco (HPAI) podtipa H5N8 pri poginjenemu labodu grbcu (Cygnus olor), najdenem v občini Piran. Zadnji primer je bil odkrit 29.12.2020 pri labodu Grbcu v občini Koper. Rejce perutnine pozivamo in opozarjamo na nevarnost in posledice, ki jih bolezen prinaša. Najpomembnejše je, da rejci perutnine dosledno izvajajo ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni. Več informacij najdete na https://www.gov.si/novice/2020-11-23-aviarna-influenca-pri-labodu-v-sloveniji/.

Državno središče za nadzor bolezni je sprejelo naslednja sklepa:
1. Zaradi zmanjševanja tveganja za vnos bolezni v Slovenijo in njeno morebitno širjenje ter za zmanjšanje nevarnosti prenosa s prostoživečih ptic na perutnino veljajo na celotnem ozemlju Slovenije naslednja priporočila:

 1. gojenje perutnine in ptic v ujetništvu na prostem se izvaja tako, da so živali zavarovane pred stikom z divjimi pticami z mrežami ali strehami ali na drug ustrezen način ali, da se v primeru, ko to ni mogoče, oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih ali pod zaščito, ki zadostno odvrača pristajanje divjih ptic in s tem preprečuje njihov stik s krmo ali vodo, ki sta namenjeni perutnini in pticam v ujetništvu;
  b) vodna zajetja na prostem, pri tistih vrstah perutnine, kjer je to potrebno zaradi dobrobiti živali se uporabljajo tako, da je preprečen dostop divjim vodnim pticam;
  c) pri oskrbi perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, se izvaja tako, da se voda obdela s postopki, ki zagotavljajo inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je klor);
 •  
  č) omejitev stikov nepooblaščenih oseb s perutnino in vstopa v prostore, kjer je nastanjena perutnina, ter upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni pri delu s perutnino (namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok,...);
  d)  imetniki perutnine, ki pri tehnologiji reje uporabljajo izpuste za svoje živali, omejijo dnevni izpust na najkrajši možni čas in upoštevajo priporočila iz prejšnjih točk.
  2. V skladu s 17. členom Zakona o veterinarskih merilih skladnosti morajo imetniki živali takoj obvestiti veterinarsko organizacijo, če se pojavijo naslednji znaki:
 • zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 %,
 • padec nesnosti za več kot 5 %, ki traja že več kot dva dni,
 • povišan pogin v enem tednu za več kot 3 %,
 • pojav kakršnih koli kliničnih znakov ali posmrtnih sprememb, ki kažejo na aviarno influenco.

Vir: UVHR    

Dodatno pa je bil sprejet sklep;  Sklep, ki je bil objavljen v U.L. 191, 18.12.2020 govori o določitvi ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah. Ta prinaša obveznosti za preprečevanje stika domače perutnine s predvsem prostoživečimi vodnimi pticami, torej v ograjenih prostorih brez možnosti stika. Krmljenje in napajanje zaprto živečih ptic je potrebno izvajati v zaprtih oziroma pokritih prostorih. Prepoved krmljenja prostoživečih ptic in prepoved zbiranja in razstavljanja prostoživečih ptic. Podrobnosti so navedene v sklepu.

TUKAJ LAHKO PRENESETE SKLEP KI JE BIL OBJAVLJEN V URADNEM LISTU - O DOLOČITVI NUJNIH UKREPOV V ZVEZI S POJAVI AVIARNE INFLUENCE PRI PROSTOŽIVEČIH PTICAH

KGZS Zavod Ptuj

Javna služba kmetijskega svetovanja

                                                Peter Pribožič, univ. dipl. ing. zoot.

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti