KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Ostale teme

Ostali nasveti

Novice - Nasveti - Ostale teme - petek, 23. april 2021

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo pravočasno naročeni na UE bodo v zamudnem roku za vložitev zbirne vloge brez znižanja plačil!

Nosilci kmetijskih gospodarstev ki zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva na delo UE ne morejo pravočasno izvesti potrebnih sprememb v RKG, ki so potrebne za vložitev zbirne vloge, bo priznana izjemna okoliščina in ne bodo imeli znižanja plačil, čeprav bodo vložili zbirno vlogo v zamudnem roku. Nosilci, ki se bodo prijavili na urejanje podatkov v RKG na UE do 4.5. 2021, če vlagajo zahtevke za drobnico oziroma do 5.5.2021 za ostale zahtevke, bo UE uvrstila na sezam, ki ga bo RKG posredoval ARSKTRP in bo osnova za obravnavo "COVID-19 izjemne okoliščine". V teh primerih nosilcem ni treba ničesar sporočati na ARSKTRP.

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti