KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Poljedelstvo

Nasveti o poljedelstvu

Novice - Nasveti - Poljedelstvo - petek, 12. avgust 2022

Določitev optimalnega roka siliranja koruze v sušnih razmerah

Več o tem si preberite v objavi.

V vremenskih razmerah, ki so pri nas nastopile v juliju in avgustu se vse več govedorejcev sprašuje, kdaj je optimalni čas siliranja koruze. Zaradi ekstremne suše so marsikje posevki že prešli optimalno fazo okrog 35 % sušine. Listje na koruznih rastlinah se precej neenakomerno suši, mlečna črta na zrnju, ki bi naj bila pri 35% vlage silaže na polovici, se v sušnih razmerah drugače formira. Letos je še posebej težko določiti optimalni rok siliranja, ker so rastline tudi na isti njivi lahko izredno različne. Na KGZS Zavodu Ptuj  že nekaj let spremljamo optimalni rok spravila in v preteklosti se je pokazalo, da je najprimernejši čas, ko je najboljše razmerje med pridelkom, hranilno vrednostjo in prebavljivostjo pri 35% sušine. Idealno bi bilo, da bi kmetje lahko sami spremljali sušino ali zrezano koruzo prinesli v laboratorij. Ker večina živinorejcev nima te možnosti, smo tudi letos na kmetijsko gozdarskem zavodu vzeli nekaj vzorcev, ki bodo morda v pomoč pri določitvi datuma.

Iz izkušenj silaže v preteklih sušnih obdobij smo ugotovili, da silaže kljub manjšemu storžu niso bile bistveno slabše, saj je zaradi prisilnega dozorevanja v steblih manj vlaknine in je prebavljivost celotne rastline nekoliko višja.

Vzorčenje je potekalo 9. avgusta, večinoma vzorcev je bilo odvzetih na težkih ali srednje težkih tleh.