KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o prašičereji

Novice - Nasveti - Prašičereja - ponedeljek, 27. december 2021

Kmetije, ki bodo v letu 2022 uveljavljale ukrep DŽ prašiči

Upravičenec, ki vstopa v ukrep prvič, mora imeti za gospodarstvo, na katerem uveljavlja operacijo DŽ – prašiči, izdelan program dobrobiti živali v skladu z uredbo, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: program DŽ), ter mora najpozneje do 31. decembra 2021 biti vnešen  v Centralni register prašičev - CRPš.

Na dan izdelave programa DŽ mora upravičenec na posameznem gospodarstvu, za katero uveljavlja operacijo DŽ – prašiči, rediti:

  • 10 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic
  • 50 ali več tekačev,
  • 50 ali več pitancev,

Za gospodarstva, ki so bila v ukrepu DŽ prašiči že v letu 2021 se ne izdela novi program DŽ, če ima upravičenec že izdelan program DŽ, se na gospodarstvu pregleda vse parametre, ki se nanašajo  na živali (stanje živali na dan pregleda, krmljenje, zdravstveno stanje živali,…se opravi le pregled gospodarstva, na podlagi uredbe, ki ureja ukrep DŽ iz PRP 2014–2020 za leto 2021 in v letu 2022 ne bo sprememb in so v CRPš bodo za leto 2022 vneseni enaki podatki kot za leto 2021.

V primeru, da bodo v letu 2022 v primerjavi s programom DŽ iz leta 2021 na gospodarstvu nastale spremembe glede izpolnjevanja zahteve je v skladu z uredbo potrebno opraviti posodobitev programa DŽ in vse podatke posodobljenega programa DŽ vnesti v CRPš. Pregled gospodarstev in vnos podatkov v CRPš ter posodobitev programov DŽ in vpis v CRPš, mora biti v celoti končan do vključno  23. 2. 2022.

Upravičenec mora izpolnjevati obveznosti iz operacije DŽ – prašiči od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022.

Upravičenec mora med trajanjem obveznosti v CRPš sporočati podatke o staležu prašičev na prvi dan v mesecu najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec ( primer 7.1.2022). Sporoča število plemenskih svinj in mladic ter število pitancev, tekačev in sesnih pujskov. Če je sedmi dan v mesecu sobota, nedelja ali praznik, se zadnji dan za poročanje prenese na prvi naslednji delovni dan.

 

Vodja oddelka Kmetijske svetovalne službe

Peter Pribožič

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti