KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o predelavi mleka

Nasveti - Predelava mleka - sreda, 03. maj 2017

Prepoznajte tudi kmečke mlečne izdelke

Prepoznajte tudi kmečke mlečne izdelke

Zadnjih nekaj mesecev kar intenzivno poteka promocija (in ostale dejavnosti) sheme Izbrana kakovost. Gotovo je to projekt, ki slovenskemu kmetu in predelovalni industriji prinaša dolgoročno dodano vrednost. Absolutno pa tudi prinaša višjo kakovost izbire pri potrošniku.

Mlečni sektor se je v tem pogledu izkazal za dobro organiziranega in ažurnega. Dobro vodenje pripravljalnega sektorskega odbora za mleko in zavedanje, da smo »vsi na isti ladji« je pripeljal do sprejete Specifikacije Izbrana kakovost, mleko in mlečni izdelki že v avgustu 2016. Omenjena specifikacija je izbor pogojev in obrazložitev, ki se morajo pri pridelovalcih mleka in v predelovalnem sektorju  upoštevati, da se pridobi zaščiten znak Izbrana kakovost Slovenije.

Na tem mestu bi rad še posebej poudaril, da smo v pripravi sheme enakovredno sodelovali tudi predstavniki Združenja kmečkih sirarjev Slovenije. Le-to zastopa svoje člane-kmete, predelovalce mleka iz vse Slovenije. Združenje je z veseljem in z dobro argumentacijo in v konstruktivnem duhu doseglo, da se je v sektorskem odboru za mleko sprejela odločitev, da lahko kmečko sirarstvo v Sloveniji vstopa v shemo Izbrana kakovost s svojimi dodatnimi pogoji. In ustrezna certificiranje teh pogojev se odraža s čisto svojim  končnim znakom.

Znak s pripisom »kmečki« torej potrošnika opozarja, da gre za mlečni proizvod, ki , ne samo da je pridelan in predelan v isti državi, ampak, da se je to zgodilo na sirarskih kmetijah v Sloveniji.

Kaj ta znak še pove o izdelku?

V sprejeti shemi je jasno opredeljeno, kaj mora takšen izdelek izpolnjevati. Poleg osnovnih pogojev, ki veljajo tudi za ostali mlečni sektor:

  • Kriterij o poreklu (pridelava in predelava v Sloveniji)
  • Kriterij o mikrobiološki ustreznosti mleka
  • Osnovni kriterij za predelavo (transport mleka od zbiralnice do predelovalnega obrata v manj kot 15 urah)

Smo za izdelke s pripisom »kmečki« dorekli še posebne, dodatne pogoje:

  • Tradicionalna predelava mleka (siri so proizvedeni iz surovega mleka in fermentirani mlečni izdelki so narejeni iz nehomogeniziranega mleka).
  • Predelava mleka na kmetiji (mleko za predelavo je iz lastne kmetije ali dokupljeno v radiusu do 25 km.)

Mlečni izdelek, ki prihaja s slovenskih sirarskih kmetij, prinaša s sabo tradicionalno znanje predelave mleka in s tem tudi izrazitejšo paleto intenzivnejših okusov (sezonsko, nehomogenizirano mleko, surovega kravjega, kozjega oz. ovčjega mleka). Mleko, ki vstopa v procese predelave na kmetijah je karseda sveže, ne pozna postopka homogenizacije in, kadar to tehnološko ni potrebno, tudi ne pasterizacije.

Združenje kmečkih sirarjev Slovenije je v sodelovanju z inštitutom za certifikacijo in kontrolo KON-CERT iz Maribora in s pomočjo KGZ-Zavod Ptuj izvedlo skupinsko certificiranje vseh, ki so želeli (in izpolnjujejo pogoje) vstopiti v shemo Izbrana kakovost Slovenije, s pripisom »kmečki«.  Notranjo kontrolo prijavljenih kmetij smo izpeljali s pomočjo specialistične službe za predelavo mleka na KGZ Ptuj, zunanjo kontrolo pa uspešno prestali v januarju 2017, ko nam je Inštitut KON-CERT izdal skupinski certifikat.  S ponosom in zadovoljno  oznanimo, da je certifikat na ta način pridobilo 47 kmetij iz vse Slovenije. Nekaj sirarskih kmetij je v to isto shemo vstopilo tudi individualno. 

Naša super hrana

Ob raznih medijskih prispevkih in velikih plakatih, ki dobro obveščajo in trkajo na potrošnikovo zavest, v Združenju kmečkih sirarjev Slovenije pogrešamo oglaševanje znaka Izbrana kakovost Slovenije s pripisom »kmečki«. Izdelki kmečkih sirarjev se pojavljajo na trgovskih policah z znakom, ki je uradno certificiran in prav je , da se javnost o tem čimbolj obvešča. Nenazadnje so potrošniki tisti, ki iščejo in kupujejo »našo super hrano«. In delček k tej »superiornosti« gotovo prispevajo tudi kmečki sirarji s svojim izdelki.

 

Avtor: Stane Levart
 

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti