KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o vinogradništvu in vinarstvu

Novice - Izobraževanja - Obvezna izobraževanja - sreda, 03. november 2021

OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020, NA PODROČJU REJE DROBNICE, ZA LETO 2021

      

Celoten dokument PDF (za prenos kliknite tukaj)

Vabilo

 

 

Spoštovani,

 

vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, se mora za ta ukrep udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ.

 

Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto 2021 za potrebe izvajanja ukrepa DŽ na področju govedoreje, ki bo izvedeno na klasičen način v dvorani oz. v obliki usposabljanj na daljavo preko spleta. Za udeležbo na izbranem terminu klasičnega ali spletnega usposabljanja se je potrebno predhodno prijaviti! Usposabljanje v obliki klasičnega predavanja je prednostno namenjeno kmetom, ki ne razpolagajo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo in posledično ne morejo prisostvovati spletnemu usposabljanju.

Prijava na klasično usposabljanje bo možna le do zapolnitve mest.

 

Zaradi omejevanja širjenja bolezni Covid-19 je za udeležbo na klasičnem usposabljanju potrebno imeti s seboj tudi potrdilo o izpolnjevanju PCT pogoja.

 

Termini usposabljanj na KGZ  Zavod Ptuj za ukrep DŽ na področju govedoreje so naslednji: 

 

KLASIČNA USPOSABLJANJA (DVORANA) bodo potekala:

 

 

 

 

 

 

 

E- USPOSABLJANJA  (ZOOM). ZARADI OMEJITEV ŠIRJENJA COVID-19 VAS ŠE POSEBEJ VABIMO NA SPLETNA USPOSABLJANJA, ki bodo potekala preko aplikacije ZOOM:

 

30.11.2021

9:00

2.12.2021

9:00

6.12.2021

13:00

 

Za udeležbo na spletnem usposabljanju je obvezna predhodna prijava. Prijavite se lahko na povezavi, dostopni na spletni strani KGZS Zavoda Ptuj:

Termin e-usposabljanja (30.11.2021 ob 9.00 uri) Prijavite se lahko preko spodnje povezave

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NpY2YWdfTZS5Pot7T8B0Vg

Termin e-usposabljanja (2.12.2021 ob 9.00 uri) Prijavite se lahko preko spodnje povezave

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7YZPu4cKQlOPp-iRKcPI8Q

Termin e-usposabljanja (6.12.2021 on 13.00 uri) Prijavite se lahko preko spodnje povezave

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN___M9Nti4QZS452_tsYlXZA

 

 

 

Za udeležbo na usposabljanjih je iz razloga priprave in vodenja liste prisotnosti, obvezna predhodna prijava (do zapolnitve mest). PRIJAVITE SE LAHKO PRI SVOJEM SVETOVALCU ALI NA NASLEDNJIH KONTAKTIH, OD PONEDELJKA DO PETKA MED 7.00 IN 10.00. PROSIM VAS, DA SE PRIJAVITE NAJKASNEJE DO 24.11.2021:

 

 

KSS PTUJ: Tamara Kekec, tamara.kekec@kgz-ptuj.si, 031 609 951

 

KSS LENART: Roškarič David, david.roskaric@kgz-ptuj.si, 041 345 370

 

KSS SLOVENSKA BISTRICA: Barbara Brodnjak, barbara.brodnjak@kgz-ptuj.si , 041 307 003

 

KSS ORMOŽ:, Ivan Puklavec, ivan.puklavec@kgz-ptuj.si, 02 741 75  05

 

KSS RADLJE OB DRAVI: Maja Valtl,  maja.valtl@kgz-ptuj.si, 02 87 70 690

 

 

Vse informacije v zvezi s povezavo in spremljanjem spletnega usposabljanja so dostopne na povezavi:  https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/navodila_zoom.pdf

 

Na spletnem usposabljanju, ki bo potekalo preko portala ZOOM, morate biti prijavljeni ves čas trajanja usposabljanja.

 

Usposabljanj se lahko udeležijo:

  • fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu RKG) kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;
  • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost.

Na klasično usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Udeleženci spletnega usposabljanja boste KMG-MID številko navedli že ob prijavi na usposabljanje. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi, v primeru udeležbe na spletnem usposabljanju pa morate potrdilo posredovati na KGZ po elektronski pošti: tamara.kekec@kgz-ptuj.si

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2021 (Uradni list RS, št. 3/21 z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep dobrobit živali zmanjša.

V nadaljevanju je naveden program usposabljanja za potrebe ukrepa DŽ na področju govedoreje za leto 2021.

Vljudno vabljeni!

 

 

 

 

 

 

                  Andrej Rebernišek

   direktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DŽ NA PODROČJU GOVEDOREJE , ZA LETO 2021

Trajanje

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

15 min

 

 

30 min

Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali

 

Paša kot način krmljenja goveda

Jože Murko, mag. kmet. zoot.

Peter Pribožič, univ. dipl. ing. zoot.

 

Nataša Unuk, univ. dipl. ing. zoot.

Dani Skaza, univ. dipl. ing. zoot.

Jože Murko, mag. kmet. zoot.

Peter Pribožič, univ. dipl. ing. zoot.

 

 

 

 

 

45 min

 

Zoohigienski pogoji in normativi v rejah - priporočila z vidika dobrobiti, vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih

Mag. Anton Hohler, univ. dipl. ing. zoot.

Natasa Unuk, univ. dipl. ing. zoot.

 

 

 

 

 

15 min

Odmor

 

 

 

 

45 min

 

Primerjava različnih sistemov uhlevitve goveda glede vpliva na prirejo, zdravje in dobro počutje (pojav tehnopatij) v reji krav molznic in krav dojilj

dr. Andrej Toplak, dr. vet. med.

 

Stanislav Korpar, dr. vet. med.

 

 

 

 

45 min

 

Naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti goveda s poudarkom na digitalizaciji

 

Nataša Unuk, univ .dipl. ing. zoot.

 

Dani Skaza, univ. dipl. ing. zoot.

 

 

 

Predstavitev prve teme »Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali« bo podkrepljena z delavnico v okviru katere bo predstavljeno pravilno vodenje zahtevanih evidenc pri izvajanju ukrepa DŽ govedo. Za izvedbo delavnice vam priporočamo, da imate na usposabljanju pri sebi vaše dnevnike paše.

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti