KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - ponedeljek, 28. januar 2019

ZAČETEK IZDAJANJA ODLOČB ZA PLAČILO PRISPEVKA V SEKTORJU SADJA

Agencija bo začela z izdajo odločb za plačilo prispevka za promocijo po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP).

Zavezanci za plačilo prispevka so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja in so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev.
Izdanih bo 1.400 odločb, s katerimi bodo odmerjeni prispevki za plačilo v skupni vrednosti 77.000 evrov. Povezava na spletno stran ARSKTRP:  http://www.arsktrp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/6558/

Več informacij o celotnem sistemu pobiranja prispevka v sektorju sadja tudi na spletni strani: https://www.nasasuperhrana.si/clanek/obvestilo-sektor-sadja-mora-placevati-prispevek-za-promocijo-s-1-1-2019/

Nazaj na seznam novic