KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - sreda, 10. julij 2019

Ocena posledic toče na območju Zavoda Ptuj

 

  1. Škodni dogodek v sredo 3. 7. 2019 toča naredila škodo na kmetijskih rastlinah na območju Občine Gorišnica, Občina Markovci posebej naselje Prvenci, Sobetinci, cca 2 km širok pas in do 10 km dolžine. Na tem območju prevladujejo njivske površine. Škoda na posevkih je od 40 – 60 %. Posebej so bila poškodovana žita (pšenica, tritikala), tik pred žetvijo. Prav tako je nekaj površin s posevkom oljne ogrščice, ki še ni bila požeta. Koruza je poškodovana od 30 do 50 %, poškodovani listi.

 

  1. Škoda nevihte  7.7.2019  Vihar z vetrom, dežjem in močno točo

V nedeljo 7. 7. 2019  okrog 15. 30 ure je spodnje Podravje zajelo hudo neurje z vetrom, močnimi padavinami in točo.   Posledice neurja so na kmetijskih površinah povzročile ogromno škodo uničenja in poškodovanosti rastlin. Nekatere kulture na njivah so popolnoma uničene. Prav tako je veliko škode na trajnih nasadih vinske trte in sadja in na gozdnih površinah ter na nepremičninah.

Največ škode je na območju občin Hajdina, Mestna občina Ptuj, Dornava in del občine Destrnik, Markovci in Gorišnica in občine Starše.

Smer nevihte je bila iz območja občine Starše, preko Hajdine ob Reki Dravi, preko Mestne občine Ptuj v smeri Dornave. Vzporedno je nevihta zajela tudi površine  dela občine Destrnik in Markovci vse do občine Gorišnica.

Prav tako je toča prizadela kmetijske površine na območju Poljčan, Makol in Obrobja Slovenske Bistrice vendar največ škode na Območju Poljčan.

Širok pas viharja s točo iz smeri Starše, Hajdoše,  Skorba, Mestna občina Ptuj, Dornava, in širok pas cca 5 km in dolžine od 15 do 20 km

Pšenica na Ptujskem cca 400 ha, od 40 pa do 100 % škoda

Koruza  na Ptujskem cca 500 ha prizadete od 40 do 100%

Nepožeta oljna ogrščica   20  ha 60 do 100%

Vrtnine na prostem 50 ha  60 do 100 %

Vinogradi 150 ha   40 do 80 %

Sadovnjaki cca 50 ha   60 do 80 %

Oljne buče cca 60 ha od 60 do 100 % uničenje.

Poškodovani so nasadi jagodičevja,

Močno pa so poškodovani vrtovi in sadno drevje na dvoriščih na širšem območju. Poleg tega je bilo zaradi vetra veliko škode na drevesih (podrto sadno drevje, okrasno drevje in drevesa na mejicah in ob reki Dravi.

Na gospodarskih poslopjih je škoda zaradi razkritja streh, poškodovanosti fasad in polomljenih delov zgradb zaradi padca dreves. 

 

 

 

 

 

Pripravil

Peter Pribožič

Nazaj na seznam novic