KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - sreda, 10. julij 2019

Poročilo o posledicah toče za Občino Makole in Poljčane

V nedeljo 7. 7. 2019  okrog 15. 30 ure je Občini Poljčane in Makole zajelo hudo neurje s točo.   Posledice neurja s točo so precejšnje. Nekatere kulture na njivah so skoraj popolnoma uničene. Prav tako je veliko škode na vinski trti, gozdnih površinah in nepremičninah.

 

Občina Poljčane

Površina občine obsega 37,5 km2 .

Po podatkih iz oddaje zbirnih vlog je v Občini Poljčane prijavljeno 755,09 ha kmetijskih površin, od tega je cca. 40% njiv, 45% trajnih travnikov, 15% trajnih nasadov. V okviru njiv so zajete tudi vrtnine. Glavnina poškodb po neurju in toči je bilo v delih naselij: Sp. Brežnica, Stanovsko, Dolgi Vrh, Sp. Poljčane, Brezje pri Poljčanah, Križeča vas, Novake in Modraže. Toča je zajela tudi celotna naselja:  Lušečka vas, Čadramska vas, Poljčane, Podboč, Krasna, Globoko ob Dravinji, Ljubično, Lovnik, Zgornje Poljčane, Studenice ter Hrastovec pod Bočem.

Najprej je bila toča pogojena z vetrovi, prisotni so bila hudi nalivi. V kratkem času cca. 1 uri je padlo 60mm/m2 dežja. Intenziteta toče je bila po prvih ogledih od 40- 90 % na posameznih poljščinah. Najbolj prizadete so sledeče poljščine: koruza, žita, vrtnine, buče, krompir.

Na najbolj prizadetih območji so bili trajni nasadi poškodovani tudi do 80%. Na manj prizadetih območjih pa minimalno 35%. Največ škode na trti je bilo v naseljih: Čadramska vas, Cerje, Lovnik, Ljubično, del Zgornjih Poljčan, Hrastovec pod Bočem. Največ škode na sadnih vrstah pa smo zaznali v  naseljih: Podboč, Lušečka vas ter Hrastovec pod Bočem.

Po oceni je bilo prizadetih cca. 230 ha poljščin. Na cca. 150 ha je  škoda 60-90%, na ostalih 80 ha pa je škoda ocenjena na 40-60%.

Travinje je poškodovano od neurja in nalivov. Zaradi delnih poplav - počasnega odtekanja vode je potrebno upoštevati kvaliteto in primernost krme.

Trajnih nasadov poškodovanih s točo je cca 75 ha. Od tega  je na 45 ha prizadetost 50-80%, na ostalih  30 ha pa od  35-50%.

Zaradi razmočenega terena in dodatnih padavin po neurju je potrebno upoštevati še dodatno škodo, zaradi nezmožnosti pravočasne zaščite ( treniranja ) rastlin poškodovanih od toče.

Slika 1: Prikaz območja prizadetega s točo

Občina Makole

Površina občine obsega 37,5 km2 .

V občini Makole je po podatkih iz zbirnih vlog za leto 2019 prijavljenih 794,57 ha kmetijskih površin. Od tega je cca. 50 % njiv, 40% trajnih travnikov 10% trajnih nasadov. Tudi v Občini Makole so v okviru njiv zajete  vrtnine.  Toča je poškodovala del kmetijskih površin v Občini Makole v različni intenziteti. Največjo škodo je toča povzročila v naseljih: Štatenberg, Dežno, Stari Grad, Jelovec pri Makolah, Makole.

Toča je bila pogojena z vetrovi, prisotni so bili tudi hudi nalivi. V kratkem času cca. 1 uri je padlo 60mm/m2 dežja.

Ostala naselja Občine Makole: Stranske Makole, Strug, Stopno, Varoš, Pečke, Mostečno in Ložnica so bila deležna nevihtnega dela, kar je imelo za posledico poplave ob porečju reke Dravinje in potoka Ložnice. Tu večje škode zaradi toče ni bilo. Travinje je poškodovano od neurja in nalivov. Zaradi delnih poplav- počasnega odtekanja vode je potrebno upoštevati kvaliteto in primernost krme.

Po oceni je bilo prizadetih cca.  40 ha poljščin. Stopnja prizadetosti je med 40-80%. Na posameznih področjih so bile najbolj prizadete sledeče poljščine: koruza, žita, vrtnine, buče, krompir, ter vinska trta.

Trajni nasadi  ( trta in sadne vrste) na najbolj prizadetih lokacijah so bili od 85 do 65% .  Največ škode na trti je bilo v zgoraj naštetih naseljih. 

Trajnih nasadov poškodovanih s točo je cca 70 ha. Od tega  je na 50 ha prizadetost 65-85%, na ostalih  20 ha pa od  35-50%. Med trajne nasade so zajete tudi sadne vrste manjših pridelovalcev.

Slika 2: Območje Makol prizadeto po toči

Slika 3: Območje Makol prizadeto od neurja

 

Vsi podatki so podani na podlagi ocene.

 

Zapisala:

Edvard Jug, Petra Korenak

Nazaj na seznam novic