KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - ponedeljek, 29. julij 2019

Izredna seja Sveta OE KGZS Ptuj

Sporočilo za javnost

Datum: 23.07.2019

 

 

Sporočilo za javnost

 

Izredna seja Sveta OE KGZS Ptuj

 

Člani sveta ptujske območne enote Kmetijsko gozdarskega zavoda Slovenije so se sestali na izredni seji in razpravljali o posledicah v kmetijstvu na širšem ptujskem območju po neurjih s točo.  Širše območje Ptuja je namreč letos že trikrat prizadelo hudo neurje s točo, vetrom in močnejšimi padavinami, ki je najbolj prizadelo občine Hajdina, Mestno občino Ptuj, Markovci, Gorišnica, Dornava, Destrnik, Starše, Poljčane, Makole, Benedikt, Sv. Trojico v Slov. goricah, Cerkvenjak, Lenart ter Slovensko Bistrico.

Po zadnjih ocenah, ki jih je predstavil direktor KGZS Zavoda Ptuj Andrej Rebernišek je  na območju KGZS Zavod Ptuj na 10.689 ha kmetijskih površin nastalo kar za 11.272.453 EUR škode.  Največja škoda je na posevkih pšenice pred žetvijo, posevkih koruze, posevkih nepožete oljne ogrščice, v vinogradih, sadnem drevju, uničene so tudi oljne buče, vrtnine na prostem ter druge krmne rastline.

Ob vse večji pogostosti takšnih neurij je nujna okrepitev protitočne obrambe, za katero trenutno skrbi Letalski center Maribor z zgolj enim letalom za celotno severovzhodno Slovenijo. Kljub dvomom meteorološke stroke o učinkovitosti protitočne letalske obrambe, le to uspešno uporabljajo tako na Hrvaškem in v Avstriji, zato Svet OE KGZS  predlaga, da se opravi primerjalna analiza protitočne zaščite v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem, predvsem naj se preveri tudi vpliv njihove protitočne zaščite na vreme v Sloveniji.

Svet OE KGZS nadalje predlaga tudi sprejem interventnega zakona za pomoč kmetijam po naravnih nesrečah v letu 2019, aktiviranje ukrepa de minimis za najbolj prizadete kmetovalce, ki so jih v letošnjem letu prizadela neurja, dvig sofinanciranja zavarovalnih premij na maksimalni nivo, ki jih dopuščajo predpisi EU., obravnavo realnosti parametrov odkupa pri žitih (primerjava z drugimi državami) ter zmanjšanje odbitne franšize pri zavarovanju kmetijskih pridelkov na  5%.

toča predstavitev  (za prenos kliknite tukaj)

 

 

Nazaj na seznam novic