KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Agrarna ekonomika - petek, 14. februar 2020

PRVA OCENA STANJA V KMETIJSTVU V LETU 2019

Gospodarska rast se je umirila in je bila  2,8 (v letu 2018-4,4 %).   Brezposelnost je bila 7,7 %, (2017- 8,2 %). Inflacija 1,8 %.

VREME

Druga polovica oktobra je omogočala optimalne pogoje za jesensko setev. Zima je bila relativno topla z vmesnimi mrzlimi obdobji, padavin je bilo malo. Suh februar in marec sta ovirala dognojevanje žit. Hladen in moker maj je pospešil rastlinske bolezni. Imeli smo slano, ki je naredila škodo na sadju in vinski trti. Poletje z vročinskimi valovi, ponekod neurja s točo, sicer ugodno vreme. Oktober je bi suh, ni bilo težav s spravilom koruze in setvijo, a slabši oz. poznejši vznik žit. November moker, zato so bile težave z gnojenjem z organskimi gnojili.  

 

KOLIČINA PRIDELKOV

Rastlinska pridelava

Pridelki žit so bili višji kot povprečje 5 let in bistveno višji, kot neugodnega leta 2018. Pridelek pšenice je bil 5,2 t/ha (2018-4,4 t/ha), pridelek ječmena 4,8 t/ha (2018 - 4,4 t/ha).

Pridelek koruze je bil, zaradi mokrega vremena ob setvi, nekoliko slabši, a še vedno za 3 % nad povprečjem, 9,1 t/ha (2018 - 9,5 t/ha). Pridelek silažne koruze 47,1 t/ha (2018 - 48,8 t/ha).

Pridelki oljnic so bili v primerjavi s predhodnim letom boljši: oljna ogrščica +29 %, buče -22 %, soja -10 %.

Pridelek krme je bil zaradi zadostnih padavin večji. Zaradi deževnega maja je bila košnja poznejša in zato kakovost nižja kot predhodna leta.

Zaradi vlažnega maja in ponekod  in toplega vremena, je bil pridelek zelenjadnic slabši.

Pridelek sadja je  bil po izredno obilni letini 2018, v letu 2019 bistveno manjši: jabolka -32 %, hruške -30 %, breskve -10 %.

Tudi pridelek grozdja je bil po rekordni letini 2018, v letu 2019 manjši za 15 %. Belih sort je bilo za 13 % manj, rdečega grozdja pa za 19 % manj. V primerjavi s petletnim povprečjem za 3 % več.

Kultura

Površina v % 2018-2019

Pridelek t/ha 2018

Pridelek t/ha 2019

Indeks pridelka 2018/2019

Pšenica

-  4,0 %

4,4 t/ha

5,2 t/ha

+ 19,4 %

Ječmen

+ 0,6 %

4,2 t/ha

4,8 t/ha

+ 15,6 %

Koruza, zrnje

+ 4,7 %

9,5 t/ha

9,1 t/ha

- 3,7 %

Koruza, silos

+ 0,0 %

48,8 t/ha

47,1 t/ha

- 3,4 %

Jabolka int.

 

86,6 t/ha

58,6 t/ha

- 32,3 %

Grozdje

 

8,1 t/ha

6,9 t/ha

- 14,7 %

 

Živinoreja

Skupni obseg prireje je bil nekoliko manjši. Več je bilo prašičev (+3,5 %) in govedi (+0,8%) manj pa perutnine (-3,5 %) in drobnice (-7,2 %). Manj je tudi kravjega mleka (-2,1 %) in jajc (- 6,9 %).

Povzetek: Ocene kažejo, da je bila rastlinska pridelava v 2019 v primerjavi z 2018 manjša za 13 %, predvsem na račun sadjarstva in vinogradništva. Manjša je tudi živinorejska pridelava za 3 %. Skupaj je kmetijska pridelava manjša za desetino, a   še vedno večja kot povprečje zadnjih pet let.

 

CENE

Cene rastlinskih pridelkov so bile približno na nivoju leta 2018. Pri rastlinski pridelavi malenkost višje +0,9 %, ob upoštevanju inflacije  (1,8 %) pa nekoliko nižje.

Nižje so cene sadja  -17,1 %, žita -7,6 %, koruza v zrnju -15,8 %, vino -5,0 %. Pri drugih rastlinskih proizvodih so cene podobne ali malo višje, krompir +41,5 %, hmelj +27,2 %, zelenjadnice +9,1 %.

 Živinorejske odkupne cene so višje za +3,8 %, od tega cene govedi -1,1 %, prašiči +14,8 %, kravje mleko +5,9 %, perutnina +2,8 %, jajca +2,1 %. 

Skupno so cene nominalno višje  za 2,6 %, ob 1,8 % inflaciji je to realno povečanje za 0,8 % v primerjavi z 2018.

Cene vhodov v kmetijstvu so bile nominalno višje za 2,8 % (energija -1,5 %, gnojila in sredstva za varstvo rastlin  +6,0 %, seme in sadike +10,2 %). Realno so stroški višji za 1 %.

 

 

UKREPI KMETIJSKE POLITIKE

Neposredna plačila:

- proizvodno nevezana (do 89%) : za osnovno plačilo gre 56 % sredstev, za zeleno komponento 30 %, za mlade kmete 1,5 %,

- proizvodno vezana plačila (do 13%): reja govedi 3 %, gorsko mleko 3,5 %, strna žita 5 %, zelenjadnice 1,5 %.

Program razvoja podeželja:

Nekateri ukrepi

Razpoložljiva sredstva milj.€

Odobreno

milijonov €

Izplačano

milijonov €

Delež izplačila

Prenos znanja

12,5

2,0

1,4

11,2 %

Sheme kakovosti

4,4

2,5

1,0

22,7 %

Naložbe osnovna sredstva

205,5

147,3

79,2

38,5 %

Obnova vasi

10,0

0,3

0,3

3 %

Gozdarstvo

59,5

20,8

13,8

23,2 %

KOPOP

203,6

175,9

142,5

70,0 %

Ekološko kmetovanje

65,3

55,3

45,0

68,9 %

OMD

265,9

210,2

167,6

63,0 %

Dobrobit živali

32,5

28,8

21,5

66,2 %

Sodelovanje

20,1

3,8

0

0,0 %

Leader

53,4

31,3

8,1

15,2 %

Skupaj

1.107,2

765,7

541,5

48,9 %

 

Zbirnih vlog v letu 2019: 56.384 vlog

KGZ Ptuj: 7.476 vlog (13,2 %), (PT 3.240, OR 1.251, LE 1.318, SB 946, RA 693, samovlagatelji 28).

KOPOP: 6.914 vlog (12%).

Ekološko kmetovanje: 3.593 vlog (6,4%).

OMD: 47.188 vlog (83 %).

Dobrobit živali:

- prašičereja: 253 vlog (0,4%),

- govedoreja: 7.708 vlog (14%),

- drobnica: 584 vlog (1%).

 

BISTVO

Dohodki v kmetijstvu v letu 2019 so realno nižji predvsem zaradi skromnih letin v sadjarstvu in vinogradništvu in nizke cene koruze.

 

ZUNANJETRGOVINSKA BILANCA

V prvih osmih mesecih smo izvozili za 1,015 milijarde € in uvozili za 1,666 milijarde € agroživilskih proizvodov.

Indeksi izvoza in uvoza kmetijskih proizvodov , primerjava 2018/2019.

Vrsta

indeks izvoz

indeks uvoz

Žive živali

-20,4 %

+9,6 %

Meso

+7,0 %

+2,2 %

Mesni izdelki

+6,4 %

+5,8 %

Mlečni izdelki

-0,4 %

-3,0 %

Sadje

+17,0 %

-4,2 %

Žita

+10,6 %

+7,9 %

Pijače

+9,8 %

+6,8 %

Vira: Kmetijski inštitut Slovenije, Prva ocena stanja v kmetijstvu 2019. https://www.kis.si/f/docs/Porocila_o_stanju_v_kmetijstvu_OEK/Prva_ocena_stanja_v_kmetijstvu_2019.pdf  in Urad republike Slovenije za statistiko

Ptuj, 10.1.2020

 

Sestavil:

Stanislav Leskovar

 

Nazaj na seznam novic