KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Nasveti - Poljedelstvo - četrtek, 02. april 2020

Smo v stanju zagotoviti samooskrbo s krompirjem v Sloveniji.

V kriznih časih mora biti samooskrbe z osnovnimi živili  strateška usmeritev kmetijske proizvodnje.  Če izpostavimo pridelavo krompirja v Sloveniji ne vidim razloga, da tega osnovnega živila nebi lahko pridelali dovolj za samooskrbo   v Sloveniji.

Po podatkih statističnega urada Slovenije smo v zadnjih letih pridelovali krompir

  • Leto 2017 na 3.165 ha površine, 
  • Leto 2018 na 2.812 ha površine
  • Leto 2019  na 2.793 ha površine

Po podatkih za leto 2018 smo v Sloveniji pridelali 72.900 t krompirja in poraba krompirja v letu 2018 je znašala skupaj  150.500 t.  Povprečno smo v letu 2018  potrošili 66,5 kg krompirja na  prebivalca. Po podatkih je samooskrba s krompirjem tako znašala 48,5 %. Podobno je bilo v letu 2019.  

Tabela: Koledarske rastlinske bilance, Slovenija, 2018

 

 

Proizvodnja

Potrošnja

Stopnja samooskrbe

Potrošnja na prebivalca

1.000 t

%

kg/preb.

Žita

596,7

863,9

69,1

123,3

Meso

154,6

191,7

80,6

92,6

Zelenjava

100,6

245,8

40,9

111,4

Krompir

72,9

150,5

48,5

66,5

Sveže sadje

192,4

316,2

60,8

88,3

Vira: SURS, KIS

 

Ali smo zmožni samooskrbo s krompirjem povečati ?

Pridelava krompirja je intenzivna poljedelska panoga in slovenski kmetje imajo možnost bistveno povečati pridelavo krompirja za potrebe domačega trga. Povečanje je lahko tako po število ha površin kot tudi masa pridelka na ha površine.

Če izhajamo iz leta 2018, ko smo pridelali na 2.812 ha površin 72.900 t krompirja je bil dosežen povprečni pridelek 25,9 t na ha površine. Da bi v letu 2018 pokrili slovenske potrebe  po krompirju, ki so znašale 150.500 t krompirja bi  potrebovali 5.810 ha površin zasejanih s krompirjem. Glede na njivske površine, ki jih imamo na razpolago bi gotovo lahko pridelovali krompir v obsegu potrebnih površin za samooskrbo.  V tem primeru bi zmanjšali površine posevkov koruze na račun povečanja obsege pridelave krompirja.

Izziv za prihodnost v pridelavi krompirja

V Sloveniji bi lahko načrtovali pridelavo krompirja na površinah od 5.500 do 6000 ha površin. S sodobno tehnologijo pridelave ob uporabi namakanja v kmetijstvu lahko tudi bistveno povečamo povprečni pridelek krompirja na ha površin. Osnova pa je, da pridelek krompirja ustrezno skladiščimo in ga imamo na voljo za oskrbo tako javnih zavodov, gostinstva in trgovskih verig skozi celo koledarsko leto.

Smo v kriznem obdobju ko je še kako pomembna samooskrba z osnovnimi prehranskimi živili, kar krompir zagotovo je. Temu primerno se moramo tudi organizirati in tudi vzpostaviti normalne odnose v verigi oskrbe potrošnikov s slovenskim krompirjem.

Trenutno smo v času saditve krompirja in vzpodbuda za večji obseg pridelave krompirja bi morala biti izziv tako za kmete kot vse subjekte v prehranski verigi. Po pridelek krompirja pa v danih razmerah potrošnik lahko najde pot direktno na kmetijo ali kmetijsko zadrugo, ki mora  igrati vlogo organizatorja proizvodnje krompirja. Leto 2020 zaradi vseh dogodkov je lahko prelomnica v pristopu pri samooskrbi s slovenskim krompirjem.

KGZS Zavod Ptuj

Kmetijska svetovalna služba

Peter Pribožič, univ, dipl. ing. zoot.

 

 

Nazaj na seznam novic