KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Nasveti - Zelenjadarstvo - četrtek, 02. april 2020

NAMENIMO PROSTOR NA VRTU, NJIVI ALI VEČJI POLJEDELSKI POVRŠINI ZELENJADNICAM POSTANIMO SAMOOSKRBNI IN SI ZAGOTOVIMO DOMAČO HRANO

Spomladanski meseci; marec, april, maj so meseci v katerih moramo to leto resneje načrtovati setev – zasaditev razpoložljivih vrtov, njiv, njivskih površin z zelenjadnicami. Glede na trenutno situacijo razglasitve splošne pandemije: COVID-19, smo lahko tako rekoč čez noč občutili veliko odvisnost od zelenjadnic iz uvoza, ki so na voljo po trgovskih centrih. Ob resnosti in nastali situaciji lahko vsak dan spremljamo, kako velik pomen imajo naši pridelovalci hrane. Kaj pomeni pridelati doma ali si zagotoviti naše, domače, lokalno pridelano hrano. Pridelovalcem zelenjadnic povezanim v verigo lokalnih odjemalcev – javne ustanove (šole, vrtci, gostinci…) so le-ti zaprli vrata in velike količine pripravljene zelenjave so ostale doma na kmetijah. K sreči le za dan dva, nato so - smo pričeli z oglaševanjem – trženjem in ponudbo na spletnih straneh, oglaševanjem v medijih, prodajo na domu in tržnicah dokler se tudi te niso zaprle upamo, da le za krajši čas, v tem trenutku so nekatere ponovno odprte. Ostaja nam direktna prodaja na domu po predhodnem naročilu. Tukaj upoštevamo tako varnost pridelovalcev kot kupcev z načinom predhodnega naročila t.i. varen nakup in prodaja, da zaščitimo tako prodajalca kot kupca. 

 

Slika: trenutna ponudba na tržnici

Postavlja se vprašanje kaj in koliko zasaditi in posejati v letu, ki prihaja. Imeti moramo površine, dober načrt, dobro tehnologijo pridelave in  razmišljati moramo o dodani vrednosti pridelanega ne samo o sveži prodaji. Razmišljati in načrtovati moramo o možnostih skladiščenja zelenjadnic in o možnosti predelave zelenjadnic v času rastne sezone. Da si bomo zagotovili dovolj velike količine pridelanih in predelanih izdelkov za jesenske in zimske mesece. S tem bomo aktivni na trgu, dosegali bomo lahko višje cene v času izven pridelovalne sezone. V poletnih mesecih in v konici tehnološke zrelosti večine zelenjadnic bo le-teh na voljo dovolj.

Kaj pa pozna jesen in zima?

 

Na Ptujskem polju imamo zelo ugodna tla za pridelavo večine zelenjadnic. Imamo zelenjadarje pridelovalce, ki imajo ogromno znanja in znajo pridelati visoko kakovosten pridelek. Borimo se z razmerami za pridelavo, neugodne vremenske razmere, ki jih ne moremo predvideti, neurejenimi možnostmi za namakanje tukaj je potrebno tudi izpostaviti premajhen pomen namakanju. Kajti zavedati se moramo sušnih obdobij in posledic pomankanja vode v tleh ter posledično kakovosti in količine pridelka na površinah, ki niso namakana.

 

 

Pridelati kakovosten pridelek, ga pobrati v tehnološki zrelosti in predelati v končen izdelek le tiste visoko kakovostne pridelke, ki morajo hkrati zagotavljati tudi varnost potrošnikom.

 

Pojavlja se vprašanje možnosti odkupa in možnosti predelave.

 

Sedaj je pravi čas, da se povežemo tako stroka kot pridelovalci, trgovci in posamezni potrošniki in predelovalna industrija, ki bi z veseljem odkupila lokalne pridelke od našega kmeta.  V prvem tednu meseca marca smo na našem KGZ Ptuj organizirali že tradicionalen spomladanski zelenjadarski posvet, na katerega smo povabili tako pridelovalce, stroko, primer dobre prakse in predelovalce ter kupce. Naredili smo še korak več v leto 2021 in tako strokovno kot kulinarično predstavili svet gastronomije v katerega vstopamo prihodnje leto. Želeli smo predstaviti dodano vrednost lokalno pridelanim zelenjadnicam, ki jih lahko predela gostinec ali predelovalna industrija in nenazadnje tudi turistična kmetija s ponudbo hrane.

 

Iz podjetja v Središču ob Dravi je vsako letna prošnja po odkupu doma pridelane zelenjave in poljščin kot so: kumarice za vlaganje, paprika, feferoni, rdeča pesa, fižol,… tehnološko so dognali tudi način predelave krompirja v krompirjevo solato. Želijo si uspešnega sodelovanja z našimi pridelovalci in možnostjo uspešnega medsebojnega sodelovanja pravi vodja predelave, prodaje in trženja Marinka Kolarič Lašič, njihov predelovalni obrat si želi predelovati optimalno tehnološko zrele in naše kakovostne pridelke.

 

Tukaj že imamo zagotovljeno eno od poti prodaje. Prav tako ne smemo pozabiti na povezovanje s  kmetijami,  ki imajo večje možnosti skladiščnih kapacitet, na povezovanje s kmetijami, ki že uspešno predelujejo svoje ali lokalno dokupljene pridelke. Ne nazadnje  je na kmetijah toliko kakovostnih izdelkov, ki prihajajo k nam ob prijavi na ocenjevanje v času ocenjevanja iz naslova DOBROTE SLVENSKIH KMETIJ. Ti izdelki so iz leta v leto kakovostnejši, izpolnjujejo tako tehnološke kot higienske standarde iz naslova varne hrane.

 

Imejte v mislih, da pridelate in predelate v vrhunske izdelke, ki naj dobijo svoje mesto in vrednost tako pri uporabi v lastni kuhinji, kot navzven. Pridelajmo in ponudimo potrošnikom, predelovalni industriji, predelajmo tudi ob ustrezni izpolnitvi pogojev za priglasitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji tudi svoje končne izdelke, ki bodo cenjeni in dosegali dodano vrednost na slovenskem trgu. Prilagodimo se tudi javnim ustanovam, ponudimo gostincem s pomočjo povezovanja v verige vsak dan v letu naše, domače lokalno pridelane pridelke in izdelke. Zavedajmo se skupaj smo močnejši, prodornejši in imamo še boljše rezultate. Velik pomen pri zelenjadnicah je tudi korak naprej z zagotovitvijo skladiščnih kapacitet in možnostjo ter zagotavljanjem naših lokalno pridelanih in predelanih izdelkov tudi v času izven rastne sezone. Pohvala tudi lokalni trgovini – PTUJSKI ŠKRNICL, ki se vzpostavlja in uspešno odkupuje ter trži lokalne proizvode.

 

 

Tako, da možnosti tako za pridelavo kot predelavo in odkup ter trženje so -  le opaziti jih moramo. Pazite nase in na druge, ostanite zdravi in uspešno načrtujte pridelavo zelenjadnic.

    

 

Pripravila:

Stanislava PAŽEK, univ. dipl. inž. kmet.

Specialistka za predelavo zelenjadnic in poljščin pri KGZ Ptuj

 

Nazaj na seznam novic