KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - petek, 17. april 2020

UVELJAVLJANJE ODPISA PRISPEVKOV ZA SOCIALNA ZAVAROVANJA IN TEMELJNEGA DOHODKA

V članku predstavljamo, kako bodo kmečki zavarovanci v praksi uporabljali pomoč, ki je določena na podlagi sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP,  ki je bil objavljen v Ur.l. RS 49/2020,  v petek, 10.04.2020.

 

Pomoč lahko uveljavljajo samo kmečki zavarovanci (zavarovalna podlaga 051, 052 007+064, 007+065), ki ste polno zavarovani (40 ur /teden).

Tisti, ki koristijo polovični delovni čas za zavarovanje po otrocih ali so zaposleni še kje drugje,  te pomoči ne morejo koristiti.

 

Pomoč zajema tri vrste ukrepov:

 

 • odlog prispevkov za socialno varnost (marec od 13. 3. dalje + april + maj 2020) za največ 2 leti
 • odpis prispevkov za socialno varnost (marec od 13. 3. dalje + april + maj 2020)
 • izredna pomoč v obliki temeljnega dohodka

 

 1. ODLOG PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

Ta pomoč bo izvedena avtomatično in vam zanjo ni potrebno narediti ničesar. Če ne boste plačali položnic za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in starševsko varstvo za marec, april in maj 2020 Vas do 31.3. 2022 ne bo nihče  terjal, da nimate plačanih obveznosti. Do tega datuma jih lahko plačujete postopoma v obrokih ali vse naenkrat, lahko pa jih plačate tudi redno.

 

 1. ODPIS PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

Ta pomoč se dodeli na podlagi  Izjave o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti NF-COVID19, ki je od 14.04.2020 dalje dostopna na e davkih:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/Pages/Login/Login.aspx
Dostop je možen z digitalnim potrdilom oziroma z davčno številko, če digitalnega potrdila nima. Z nasvetom lahko pomagate tudi svetovalci.

 

Izjava je enostavna. Op prijavi se bodo že izpisali osebni podatki, obkljukati pa je potrebno, da zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu. Pogoj za odpis prispevkov je (poleg oddaje vloge),  da dan vložitve vloge ne boste imeli neplačanih zapadlih davčnih obveznosti (preverite na davčni kartici)  in da boste v prihodnosti lahko dokazali bistveno zmanjšan obseg.

Zakon ga opredeljuje na sledeč način:  če so se prihodki v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v februarju 2020 zmanjšali vsaj za 25 % oziroma so se  prihodki v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v februarju 2020 zmanjšali za najmanj  50 %.

 

Kako bodo kmetje, ki so obdavčeni po katastrskem dohodku,  dokazovali upad dohodka v posameznem mesecu še ni znano, vsekakor pa za končno upravičenost do tega ukrepa velja upoštevati naslednje:

 • prihodki so v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % v primerjavi z istim obdobjem obdobju leta 2019 in
 • prihodki v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20-odstotno rast prihodkov glede na isto obdobje v letu 2019.

 

Torej boste upravičenci do odpisa končni rezultat videli šele v začetku leta 2021.

In če ne boste dosegli zahtevanih kriterijev?

Subjekt, ki je uveljavil upravičenja po tem zakonu in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njihovo pridobitev, o tem obvesti Finančno upravo Republike Slovenije in znesek prejete pomoči vrne na podlagi ugotovitvene odločbe v roku 30 dni. Celoten znesek v višini odpisanih prispevkov bo torej potrebno vrniti.

Če pa FURS naknadno ugotovi, da izjava vsebuje neresnične podatke, so prejemniki dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno varnost skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Roki za vložitev izjave za odpis prispevkov

 • 30.4.2020 za oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020.
 • 31.5.2020: za predložitev izjave, če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020.

 

 1. IZREDNA POMOČ V OBLIKI TEMELJNEGA MESEČNEGA DOHODKA

 

Tudi ta pomoč se dodeli na podlagi  Izjave o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti NF-COVID19, ki je od 14.04.2020 dalje dostopna na e davkih. Gre za isto izjavo kot za odpis prispevkov.

 

Pogoj za dodelitev izredne pomoči je (poleg oddaje vloge),  da so bile na dan 09.04.2020 poravnane vse zapadle davčne obveznosti do države in  da boste v prihodnosti lahko dokazali bistveno zmanjšan obseg (enaka dokazila kot pri odpisu prispevkov). 

 

Končni rezultat  boste upravičenci do izredne pomoči videli šele v začetku leta 2021. In če ne boste dosegli omenjeni kriterijev, boste znesek v višini prejetega temeljnega dohodka morali vrniti, enako kot odpisane prispevke.

Izredna pomoč v obliki  temeljnega mesečnega dohodka  bo znašala 350 evrov za mesec marec ter po 700 evrov za april in maj 2020, če ste  opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve zakona.

 Roki za vložitev izjave za uveljavljanje temeljnega mesečnega dohodka

 • 18.4.2020 (za mesec marec) – nakazilo denarja  25.4.2020
 • 19. do 30.4. 2020 (za mesec marec in/ali april)  – nakazilo denarja 10.05.2020
 • 01. do 31.05. 2020  (za mesec marec in/ali april in/ali maj)  – nakazilo denarja 10.05.2020

 

Kaj torej storiti?

Na kakšen način se bo ugotavljal dohodek na kmetijskih gospodarstvih, ki so obdavčeni po katastrskem dohodku, zaenkrat še ni znano. Zato predlagamo, da kmetom svetujete, da z oddajo izjave mogoče še nekoliko počakajo, saj s tem ne bodo ničesar zamudili, le denar bodo prejeli izplačan nekaj dni kasneje.

Vsi skupaj pa bomo morali počakati najmanj do konca leta, da bomo videli, kakšen bo končni izračuna prihodka na naših kmetijah. 

 

Pripravili: mag. Martin Nose, Urška Ahlin Ganziti in Ana Demšar – Benedičič

Nazaj na seznam novic