KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Nasveti - ponedeljek, 04. maj 2020

Nadaljevanje izvajanja pomoči pri oddaji zbirnih vlog za leto 2020 (nadaljevanje oddaje vlog za subvencije)

Datum: 30. april 2020

 

Za javno objavo

 

 

 

ZADEVA:     Nadaljevanje izvajanja pomoči pri oddaji zbirnih vlog za leto 2020 (nadaljevanje oddaje vlog za subvencije)

 

 

Z 28. aprilom 2020 Javna služba kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov, ponovno začenja s pomočjo kmetom pri elektronskem izpolnjevanju in elektronski oddaji zbirnih vlog za leto 2020. Rok za oddajo vloge bo predvidoma podaljšan do 15. junija 2020.

 

Kmetijski svetovalci bodo kmete na vnos vlog naročali na krajevno običajen način. Na vnos zbirne vloge ne bodo sprejeli nikogar s katerim ne bo predhodno dogovorjen termin vnosa.

 

Nadaljevanje kampanje se bo izvajalo z upoštevanjem preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti okužbe s korona virusom COVID-19. Vlagatelji morajo upoštevati vsa splošna varnostna navodila:

  • na vnos pride le ena zdrava oseba brez prehladnih znakov,
  • točen prihod ob dogovorjenem terminu,
  • uporaba maske v notranjih prostorih,
  • umivanje in razkuževanje rok,
  • ustrezna varnostna razdalja,
  • zaželena je priprava točnega zneska za plačilo pomoči elektronskega izpolnjevanja vloge, ki se zaračunava po porabljenem času na pol ure (15,70 € do pol ure, 31,40 € do ene ure, 47,10 € do ure in pol, …) ter
  • druga specifična navodila na posamezni lokaciji s katerimi vlagatelja seznani svetovalec v času naročanja.

 

Vlagatelje spominjamo, da morajo imeti v Registru kmetijskih gospodarstev, vsaj en dan pred vnosom zbirne vloge, urejene podatke o GERK-ih ter druge podatke o kmetijskem gospodarstvu.

 

Vse informacije o oddaji zbirne vloge za leto 2020 lahko dobite na spletni strani KGZS v rubriki »Vse o zbirnih vlogah«.

 

Vse vlagatelje prosimo za potrpežljivost in ravnanje v skladu z varnostnimi navodili. Le na tak način bomo lahko uspešno zaključili vnos vlog, brez da bi ogrožali zdravje vlagateljev in kmetijskih svetovalcev.

 

Nazaj na seznam novic