KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - petek, 15. maj 2020

OBJAVA RAZPISA ZA OBRATNA SREDSTVA V PRIMARNI KMETIJSKI PRIDELAVI - A1 IN OBJAVA OSTALIH AKTUALNIH RAZPISOV SLOVENSKEGA REGIONALNEGA SKLADA

Slovenski regionalno razvojni sklad je 8.5.2020 objavil Javni  razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi- A1. Na razpis se lahko prijavijo samo kmetije.

Razpisana sredstva v višini 3.000.000 evrov so namenjena za zagotavljanje likvidnostnih sredstev kmetijskim gospodarstvom, ki so se zaradi razglasitve epidemije COVID-19 znašla v situaciji, ko ne morejo zagotoviti zadostnih sredstev za gnojila, fitofarmacevtska sredstva, krmo, gorivo, transportne stroške, stroške dela idr.

Vlagatelji lahko zaprosijo za posojilo v višini od 5.000 do 50.000 evrov z obrestno mero 3- mesečni EURIBOR in pribitkom 0,5% letno. Roki za oddajo vloge si sledijo v zamiku meseca dni:  15. 5. 2020, 12. 6. 2020, 10. 7. 2020, 7. 8. 2020 in 4. 9. 2020. Po javnem razpisu je možna elektronska oddaja vloge.

Vlagatelji lahko vlogo oddajo tudi elektronsko preko spletne aplikacije "Rsklad", na naslovu www.r-sklad.si <http://www.r-sklad.si/. S tem je Sklad vlagateljem omogočil hitrejšo in enostavnejšo oddajo vloge.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo

Na omenjeni povezavi pa sta še vedno odprta razpisna roka za pridobitev ugodnih kreditov za nakup kmetijskih zemljišč na povezavi  http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_javni_razpis_a2_2019.pdf  in razpis za pred financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na povezavi http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_predfinanciranje_2019pf2_jr_sken.pdf.

Nazaj na seznam novic