KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Prašičereja - Osemenjevalno središče - nedelja, 22. november 2020

Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020

POZOR Ne spreglejte kratkega roka! Le do 25.11.2020.

V uradnem listu RS z dne 19.11.2020 je objavljen Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020. Za pridobitev finančne pomoči mora upravičenec izpolnjevati pogoje, da je vpisan v evidenco imetnikov rejnih živali v letošnjem letu, kjer so tudi njegovi podatki o staležu prašičev na dan 1. februar 2020 in kjer preračun števila živali na glave velike živine (GVŽ) izkazuje na ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev, oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev. Na dan oddaje zahtevka mora biti njegovo kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev, upravičenec ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju ter ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti oziroma drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov.

Povezava na Odlok

Podpisane zahtevke vlagatelji vložijo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), Dunajska cesta 160, 1000 LJUBLJANA s pripisom »finančna pomoč pri reji prašičev«, najkasneje do 25. novembra letos.

OBRAZEC ZA DOLELITEV FINANČNE POMOČI

Nazaj na seznam novic