KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Izobraževanja - četrtek, 26. november 2020

Najava rednih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2020

Vključeni v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja.

 

Obveznost rednega usposabljanja za tekoče leto je potrebno opraviti do 20. decembra 2020.

 

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 boste lahko letošnjo obvezo opravili na dva načina:

-   z udeležbo na enem od e-usposabljanj, ki bodo potekala na daljavo preko

spleta ali

-   s prejemom gradiv z vsebinami letošnjih usposabljanj in ogledom

videoposnetka usposabljanja.

 

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo za udeležbo na e-usposabljanje, gradivo in povabilo za izpolnitev e-ankete.

 

Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

 

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo do 20. decembra 2020, za vključene v ukrep KOPOP, izvedli 27 e-usposabljanj. Podrobnejši seznam predvidenih terminov je prikazan v nadaljevanju.

 

Za udeležbo na izbranem terminu e-usposabljanja se je potrebno predhodno prijaviti. Pri tem morate navesti ime in priimek udeleženca (nosilec, namestnik ali član KMG), KMG-MID številko, svoj naslov elektronske pošte (e-mail) in mobilni telefon. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah morate po e-pošti posredovati tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi. V primeru, da se boste e-usposabljanja udeležili s pooblastilom vaše pašne ali agrarne skupnosti, morate po e-pošti poslati tudi izjavo predsednika pašne ali agrarne skupnosti o pooblastilu za udeležbo na rednem usposabljanju za KOPOP za leto 2020. Obrazec izjave lahko dobite pri vašem kmetijskem svetovalcu.

 

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. V tem primeru je ob prijavi potrebno navesti tudi dodatno KMG-MID številko.

 

Vsi prijavljeni boste na svoj elektronski naslov prejeli e-vabilo s potrditvijo datuma in ure e-usposabljanja na katerega ste bili sprejeti. Na vabilu bo navedena povezava preko katere se boste na dan e-usposabljanja povezali in spremljali e-usposabljanje. Po e-pošti boste prejeli tudi navodila za vzpostavitev povezave ter možnosti sodelovanja na e-usposabljanju. Po zaključku e-usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete, poslali pa vam bomo tudi potrdilo o uspešno opravljenem spletnem usposabljanju.

 

V primeru, da se spletnega e-usposabljanja ne morete udeležiti, boste po izvedenih e-usposabljanjih po pošti prejeli povezavo do videoposnetka usposabljanja, ki si ga boste lahko ogledali, ko boste za to imeli možnost in čas. Hkrati boste prejeli tudi potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju. Pav tako ste tudi v tem primeru povabljeni k izpolnitvi ankete do katere lahko dostopate na povezavi: https://forms.gle/vJKacKGnvbGoXyFT7

 

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep KOPOP zmanjša.

 

 

Vsebina usposabljanj:

 

1.  Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP

  • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
  • Analiza tal in gnojilni načrt
  • Obveznost uporabe storitve svetovanja
  • Obveznost označevanja vira sofinanciranja
  • Upoštevanje ugotovitev v drugih uradnih postopkih
  • Izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti in ukrep KOPOP

2.  Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

  • Ohranitveno kmetijstvo: dobre prakse
  • Ekosistemske storitve kmetijstva
  • Mejice in krajinske značilnosti
  • Ukrepi za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu

 

Vsebina usposabljanj je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Seznam terminov e-usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep KOPOP iz PRP 2014 – 2020 za leto 2020

 

Za udeležbo na izbranem terminu se je potrebno predhodno prijaviti! (izjema je KGZS Zavod Ptuj – glej opombo pod tabelo)

 

Usposabljanja na rezervnih terminih bodo izvedena le v primeru zapolnitve mest na načrtovanih terminih e-usposabljanj.

 

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

 

Načrtovana e-usposabljanja

 

Datum

Ura začetka

7. december 2020

10.00

10. december 2020

9.00

17. december 2020

16.00

 

Rezervni termini e-usposabljanj

 

Datum

Ura začetka

15. december 2020

9.00

18. december 2020

15.30

 

 

Prijava in dodatne informacije so dostopne na telefonu XXX XXX XXX ali preko SMS sporočila na telefon XXX XXX XXX ali na elektronski naslov XXXXXXXX.

 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

 

Načrtovana e-usposabljanja

 

Datum

Ura začetka

17. december 2020

15.00

 

 

Rezervni termini e-usposabljanj

 

Datum

Ura začetka

18. december 2020

15.00

 

 

Prijava in dodatne informacije so dostopne na telefonu 04/ 280 46 28 ali 04/ 280 46 24 , oziroma  na elektronskih naslovih emilija.selak@kr.kgzs.si ter  jana.vrhovnik@kr.kgzs.si

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

 

Načrtovana e-usposabljanja

 

Datum

Ura začetka

18. december 2020

9.00

 

 

Prijave in dodatne informacije so dostopne pri vašem svetovalcu po telefonu ali elektronski pošti.

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Načrtovana e-usposabljanja

 

Datum

Ura začetka

10. december 2020

10:00

14. december 2020

14:30

 

 

Prijava in dodatne informacije so dostopne na telefonu 02 228 49 49 ali na elektronski naslov info@kmetijski-zavod.si

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

 

Načrtovana e-usposabljanja

 

Datum

Ura začetka

7. december 2020

16.00

8. december 2020

9.00

9. december 2020

9.00

10. december 2020

9.00

11. december 2020

9.00

15. december 2020

9.00

16. december 2020

9.00

18. december 2020

9.00

 

 

Rezervni termini e-usposabljanj

 

Datum

Ura začetka

14. december 2020

16.00

17. december 2020

13.00

 

 

Prijava in dodatne informacije so dostopne pri vašem kmetijskem svetovalcu/svetovalki.

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 

Načrtovana e-usposabljanja

 

Datum

Ura začetka

10. december 2020

9.00

15. december 2020

9.00

15. december 2020

16.00

16. december 2020

9.00

16. december 2020

16.00

 

 

Rezervni termini e-usposabljanj

 

Datum

Ura začetka

17. december 2020

16.00

 

 

Prijava in dodatne informacije so dostopne na telefonskih številkah izpostav oddelka za kmetijsko svetovanje:

 

Ajdovščina

05 367 10 70

Bilje

05 395 42 64

  - pisarna v Novi Gorici

05 335 12 08

Dobrovo

05 395 95 31

Idrija

05 372 26 40

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

Koper

05 630 40 61

Postojna

05 720 04 30

  - pisarna v Pivki

05 757 01 40

Sežana

05 731 28 50

Tolmin

05 388 42 82

 

 

Druge kontaktne osebe:

 

Michaela Vidič

05 335 12 12

Jože Vončina

05 335 12 32

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto

 

 

 

 

Načrtovana e-usposabljanja

 

Datum

Ura začetka

15. december 2020

15.00

17. december 2020

10.00

 

Rezervni termini e-usposabljanj

 

Datum

Ura začetka

18. december 2020

10.00

 

 

Prijava in dodatne informacije so dostopne na telefonu 07-373-05-70 ali na elektronski naslov tajnistvo@kgzs-zavodnm.si

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

 

Načrtovana e-usposabljanja

 

Datum

Ura začetka

 7. december 2020

9.00

 8. december 2020

9.00

 9. december 2020

9.00

10. december 2020

15.00

15. december 2020

9.00

 

 

Rezervni termini e-usposabljanj

 

Datum

Ura začetka

16. december 2020

15.00

 

 

 

Kmetije iz območja KGZS zavoda Ptuj ste se za spletni način usposabljanja  že prijavile in imate že urejen  termin spletnega usposabljanja, dodatne informacije pa lahko dobite preko elektronskega naslova kopop.prijave@kgz-ptuj.si ali pri vašem terenskem kmetijskem svetovalcu.

 

Nazaj na seznam novic