KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Nasveti - Ostale teme - četrtek, 17. december 2020

UVELJAVLJANJE DELNE POVRNITVE NADOMESTILA ZA ČAS KARANTENE ALI VARSTVA OTROK

Kdo lahko vloži izjavo?

Kmetje (zavarovani na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2) ki jim je bila odrejena karantena oziroma  tisti, ki ne morejo opravljati svoje dejavnosti zaradi potrebe po varstvu otrok, ki zaradi objektivnega razloga ne morejo obiskovati vrtca ali šole.

Starši so do tovrstne pomoči v primeru šolarjev upravičeni za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole. Prav tako tudi za otroke v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter za otroke, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Kolikšna je višina izgubljenega dohodka?

Višina pomoči znaša 250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali čas, ko upravičenec ni zmožen opravljanja dejavnosti, vendar ne več kot: 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni, 750 EUR za cel mesec. Pomoč je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov.

Roki za oddajo vloge in datumi izplačil

  • Če je vloga vložena do 31.10 2020, bo pomoč nakazana 10.11.2020;
  • če je vloga vložena za november ali oktober in november od 1.11.2020 do 30.11 2020, bo pomoč nakazana do 10.12.2020;
  • če je vloga vložena za december ali december in oktober ali december in november ali za vse tri mesece skupaj od 1.12.2020 do 31.12 2020 bo pomoč nakazana do 10.1.2021.

 Kakšen je postopek oddaje vloge?

Upravičenec do pomoči poda vlogo prek informacijskega sistema eDavki (obrazec NF-KARANTENA -  Izjava za povračilo delno izgubljenega dohodka). Vloga se odda najkasneje do 31.12.2020.

Izključevanje mesečnega temeljnega dohodka in delnega povračila izgubljenega dohodka

Oseba, ki je za isto obdobje upravičena do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ni upravičena do pomoči v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene oziroma varstva otroka. Pri tem dodajamo, da je takšna oseba, v primeru vračila izredne pomoči do mesečnega temeljnega dohodka, upravičena naknadno uveljaviti pomoč v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene oziroma varstva otroka.

V 30 dneh od vračila mesečnega temeljnega dohodka sme taka oseba vložiti vlogo za delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi karantene oziroma varstva otroka. To bo lahko storila z vložitvijo vloge preko informacijskega sistema Finančne uprave RS – eDavki.

VIR: Uradni list 152-2020, 23.10.2020 ; FURS: pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju (ZZUOOP).

Nazaj na seznam novic