KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Govedoreja - Prašičereja - ponedeljek, 18. januar 2021

Odvzem in pošiljanje vzorcev blata za koprološke preiskave

Vzorce blata za koprološke preiskave je priporočljivo odvzeti iz rektuma. Če to ni mogoče in je potrebno odvzeti vzorec s tal, mora biti vzorec čim bolj svež in čist. Pri odvzemu vzorca blata uporabljamo rokavice. Priporočljivo je, da se vzorec zbira 3 dni. Zelo pomembna je tudi ustrezna skupna količina vzorca. Pri govedu je potrebno najmanj 50g vzorca blata. Pri drobnici in prašičih je potrebno najmanj 20g vzorca blata. Skupni vzorec je potrebno odvzeti reprezentativno (na večih mestih, blato različne konsistence idr.). Vzorce blata je potrebno ustrezno zapakirati (posoda z vzorcem, zaščitna embalaža, zunanja embalaža) in čim prej dostaviti v laboratorij. Posode za vzorce morajo biti vodotesne in odporne na poškodbe (vodotesne plastične posodice, plastične vrečke za zamrzovanje). Posode z vzorci je potrebno ustrezno označiti (vsaj identifikacija živali in datum odvzema vzorca). Če je posoda za vzorec plastični lonček ali podobna posoda, ki se zapira s pokrovčkom, mora biti vse potrebno za ustrezno označitev vzorca navedeno na sami posodi in ne na pokrovčku. Vzorci morajo biti od odvzema do oddaje v laboratorij shranjeni na hladnem (≈ 5ºC). Vzorci se dostavijo ali pošljejo v laboratorij s spremnim dopisom, ki mora vsebovati vsaj podatke lastnika živali, vrsto, kategorijo, starost, identifikacijo in število živali, anamnezo, napotno diagnozo, željene preiskave, naslov kamor se pošljejo rezultati preiskav in navedbo ter podatke plačnika preiskav. Priporočljivo je, da se spremni dopis pripravi s pomočjo veterinarja.

Nazaj na seznam novic