KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - sreda, 05. maj 2021

Obdelovanje kmetijskih površin ob vodotokih in izvajanje vsakoletnih košenj brežin v sklopu vodnogospodarske javne službe

Nazaj na seznam novic