KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Izobraževanja - ponedeljek, 15. november 2021

OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA-PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020, (UKREP KOPOP) ZA LETO 2021

 

CELOTEN DOKUMENT PDF (za prenos kliknite tukaj)

Gradivo za usposabljanje (za prenos kliknite tukaj)

Ljubljana, 12. 11. 2021

 

OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA-PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020, (UKREP KOPOP) ZA LETO 2021

 

Vsak, ki se je vključil v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

V LETU 2021 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 20. 12. 2021!

Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto 2021 za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP, ki bo potekalo v obliki klasičnih usposabljanj in spletnih usposabljanj. Podrobnejši seznam lokacij in terminov na posameznem Kmetijsko gozdarskem zavodu je prikazan v nadaljevanju.

 

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo do 20. decembra 2021 za vključene v ukrep KOPOP, izvedli 49 usposabljanj, od tega 32 v obliki klasičnih usposabljanj v predavalnici in 17 v obliki spletnega seminarja.

Upravičeni udeleženci usposabljanja so kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo zahtevke za ukrep KOPOP v skladu z uredbo KOPOP.

 

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo na usposabljanje. Za udeležbo na izbranem terminu klasičnega ali spletnega usposabljanja je obvezna predhodna prijava. Število udeležencev klasičnega usposabljanja je omejeno glede na velikost dvorane, zato je prijava na klasično usposabljanje možna le do zapolnitve mest. Klasična usposabljanja so prednostno namenjena kmetom, ki ne razpolagajo s tehniko za spremljanje spletnih usposabljanj in zato na njih ne morejo prisostvovati.

Udeleženci klasičnega usposabljanja obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Zaradi omejevanja širjenja bolezni Covid-19 je za udeležbo na klasičnem usposabljanju potrebno s seboj imeti tudi potrdilo o izpolnjevanju PCT pogoja in osebni dokument.

Udeleženci spletnega usposabljanja boste KMG-MID številko navedli ob prijavi na usposabljanje. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah pa boste potrdilo delodajalca o zaposlitvi posredovali po e-pošti.

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato na klasično usposabljanje obvezno prinesite obe številki KMG-MID, v primeru spletnega usposabljanja pa obe številki navedite že pri prijavi na usposabljanje.

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep KOPOP zmanjša.

Vsebina usposabljanj

1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP

1.1. Kratka opozorila udeležencem

  • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
  • Analiza tal in gnojilni načrt
  • Sporočanje premikov živali
  • Obveznost uporabe storitve svetovanja
  • Možnost podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti 2017-2021 v letu 2022
  • Obveznost označevanja vira sofinanciranja

1.2. Novosti pri sistemu identifikacije in registracije drobnice ter prašičev

2. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

  • Ohranjanje pisanih travnikov
  • Zmanjševanje onesnaževanja voda in tal s presežki hranil
  • Preprečevanje onesnaževanja voda s fitofarmacevtskimi sredstvi
  • Digitalizacija v kmetijstvu

 

Vsebina usposabljanj za leto 2021 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep KOPOP iz PRP 2014 – 2020 za leto 2021

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

 

Klasična usposabljanja:

 

Datum

Lokacija

Ura

30.11.2021

Petrovče – Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče

9:00

10.12.2021

Mislinja – Center Lopan, Šolska cesta 55, 2382 Mislinja

9:00

 

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na usposabljanja naročite na spletni aplikaciji  https://forms.gle/DCikDARs66LLHEgW7 ali po telefonu 030 304 169 (Nina Planinc) oz. preko e-pošte na nina.planinc@ce.kgzs.si, do zasedbe prostih mest.

 

Spletno usposabljanje:

 

Datum

Ura

15.12.2021

15:00

 

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na spletno usposabljanje naročite na spletni aplikaciji https://forms.gle/DCikDARs66LLHEgW7 ali pri Nini Planinc na tel. št. 030 304 169 oz. preko e-pošte na nina.planinc@ce.kgzs.si.

 

Kontakt za dodatne informacije: 030 304 169, Nina Planinc

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

 

Klasično usposabljanje:

 

Datum

Lokacija

Ura

8.12.2021

Šenčur - Dom krajanov, Kranjska 1, Šenčur

9:00

 

Način prijave upravičencev: Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, bo naveden način prijave na klasično usposabljanje.

 

 

 

Spletna usposabljanja:

 

Datum

Ura

9.12.2021

15:00

14.12.2021

9:00

 

Način prijave upravičencev: Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, bo naveden način prijave na spletno usposabljanje.

 

Kontakt za dodatne informacije: 04/280 46 28

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

 

Klasična usposabljanja:

 

Datum

Lokacija

Ura

06.12.2021

Logatec - Velika dvorana Narodnega doma, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec

9:00

14.12.2021

Trbovlje - kinodvorana Delavskega doma, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje

15:00

 

Obvezna je prijava po telefonu:

Za lokacijo Logatec: ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 12.00, telefonska številka 01 75 42 933, do zasedbe mest

 

Za lokacijo Trbovlje: od ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 12.00, telefonska številka 03 56 79 391, do zasedbe mest

 

Spletna usposabljanja:

 

Datum

Ura

03.12.2021

9:00

06.12.2021

15:00

 

Način prijave upravičencev: Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, bo naveden način prijave na spletno usposabljanje.

 

Kontakt za dodatne informacije: 01 513 07 14

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

 

Klasična usposabljanja:

 

Datum

Lokacija

Ura

13.12.2021

Pesnica - Večnamenski KTP center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41,

2211 Pesnica pri Mariboru

9:00

 

Način prijave upravičencev:

Prijava upravičencev za klasično usposabljanje na tel. št.: 02/228 49 13 in 02/228 49 49 do zasedbe mest.

 

 

Spletno usposabljanje:

 

Datum

Ura

8.12.2021

9.00

9.12.2021

14:00

 

Način prijave upravičencev:

Preko povezave za spletni seminar na aplikaciji ZOOM. Za prijavo bodo poslana vabila, kjer bo naveden način prijave na spletno usposabljanje.

 

Kontakt za dodatne informacije:

Dodatne informacije lahko dobite na naši spletni strani www.kmetijski-zavod.si in na tel. št.: 228 49 49.

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

 

Klasična usposabljanja:

 

datum

lokacija

ura

26.11.2021

Murska Sobota - KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

9:00

29.11.2021

Gornja Radgona - gasilski dom, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona

9:00

30.11.2021

Beltinci - gasilski dom, Ulica Štefana Kovača 2, 923 Beltinci

9:00

2.12.2021

Križevci pri Ljutomeru - dvorana kulturnega doma, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru

9:00

3.12.2021

Murska Sobota - KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

9:00

7.12.2021

Dolga vas - dvorana gasilskega doma, Opekarniška cesta 2, 9220 Lendava

9:00

8.12.2021

Turnišče - dvorana občine, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

9:00

9.12.2021

Križevci pri Ljutomeru - dvorana kulturnega doma, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru

9:00

10.12.2021

Murska Sobota - KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

15:00

13.12.2021

Gornja Radgona - gasilski dom, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona

9:00

14.12.2021

Peskovci - dvorana vaško-gasilskega doma, Peskovci 30, 9204 Šalovci

9:00

15.12.2021

Korovci - Okrepčevalnica pri Zlatki, Korovci 26, 9261 Cankova

9:00

 

Način prijave upravičencev: prijava pri kmetijskem svetovalcu/svetovalki od 8.00 do 10.00 od ponedeljka do petka.

 

GORNJA RADGONA

02 5651055

KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

02 5849860

DOLGA VAS

02 5751935

TURNIŠČE

02 5721250

BELTINCI

02 5421504

KOROVCI

02 5401351

PESKOVCI

02 5569115

MURSKA SOBOTA

02 5391421

 

Spletna usposabljanja:

Datum

Ura

1.12. 2021

15:00

6.12. 2021

9:00

 

Način prijave upravičencev: Za prijavo bodo poslana vabila, kjer bo naveden način prijave za obe spletni usposabljanji.

 

Kontakt za dodatne informacije spletne povezave: Jernej Pečnik, tel. št.: 031 783 437

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 

Klasična usposabljanja:

Datum

Lokacija

Ura

30.11.2021

Komen - Kulturni dom Komen, Komen 118, 6223 Komen

9:00

6.12.2021

Ilirska Bistrica - Dvorana Tib storitve d.o.o., Šercerjeva cesta 17, 6250 Ilirska Bistrica

9:30

7.12.2021

Idrija - Filmsko gledališče Idrija, Trg sv. Ahacija 5, 5280 Idrija

9:00

8.12.2021

Dobrovo - Dvorana Vinske kleti Goriška Brda, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo

8:00

8.12.2021

Marezige - Dvorana KS Marezige, Marezige 24, 6273 Marezige

9:00

 

Način prijave upravičencev: Prijava upravičencev za klasično usposabljanje do zasedbe mest na tel. št izpostav oddelka za kmetijsko svetovanje:

Ajdovščina

05 367 10 70

 

Koper

05 630 40 62; 040 566 456

Bilje

05 395 42 64

 

Postojna

05 720 04 35

  - pisarna v Novi Gorici

05 335 12 08

 

Sežana

05 731 28 50

Dobrovo

05 395 95 31

 

Tolmin

05 388 42 85

Idrija

05 377 22 54

 

Druge kontaktne osebe:

 

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

 

Michaela Vidič

05 335 12 12

 

Spletna usposabljanja:

 

Datum

Ura

1.12.2021

16:00

2.12.2021

16:00

3.12.2021

9:00

7.12.2021

16:00

 

Način prijave upravičencev:  Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, bo naveden način prijave na spletno usposabljanje.

 

 

 

Kontakt za dodatne informacije:

Dodatne informacije so dostopne na telefonskih številkah izpostav oddelka za kmetijsko svetovanje:

Ajdovščina

05 367 10 70

 

Koper

05 630 40 62; 040 566 456

Bilje

05 395 42 64

 

Postojna

05 720 04 35

  - pisarna v Novi Gorici

05 335 12 08

 

Sežana

05 731 28 50

Dobrovo

05 395 95 31

 

Tolmin

05 388 42 85

Idrija

05 377 22 54

 

Druge kontaktne osebe:

 

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

 

Michaela Vidič

05 335 12 12

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

 

Klasična usposabljanja:

 

Datum

Lokacija

Ura

7.12.2021

Semič - Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4, 8333 Semič

10:00

8.12.2021

Krško - Občina Krško, Sejna soba – A, CKŽ 14, 8270 Krško

10:00

 

Način prijave upravičencev: V tajništvo KGZS-Zavod NM na tel. 07-373-05-70 ali na mail tajnistvo@kgzs-zavodnm.si

 

Spletna usposabljanja:

Datum

Ura

3.12.2021

10:00

6.12.2021

15:00

 

Način prijave upravičencev: Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, bo naveden način prijave na spletno usposabljanje.

 

 

 

Kontakt za dodatne informacije: Dodatne informacije so dostopne na telefonskih številkah kmetijskih svetovalcev oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZS – Zavod NM:

Martin Mavsar

031 200 618

martin.mavsar@kgzs-zavodnm.si

Katarina Kuhar

040 535 722

katarina.kuhar@kgzs-zavodnm.si

Adrijana Božič

051 334 147

adrijana.bozic@kgzs-zavodnm.si

Mateja Schweiger

040 277 781

mateja.schweiger@kgzs-zavodnm.si

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

 

Klasična usposabljanja:

 

Datum

Lokacija

Ura

13.12.2021

Lenart - Kulturni dom Lenart, Trg osvoboditve 2, 2230 Lenart

9:00

13.12.2021

Ptuj - KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

13:00

7.12.2021

Ormož - Gostilna Marta Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

9:00

9.12.2021

Ormož - Gostilna Marta Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

9:00

6.12.2021

Ptuj - KGZS Zavod Ptuj  Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

9:00

3.12.2020

Radlje ob Dravi - Šentjanž pri Radljah 87, Gostišče Žohar, 2360 Radlje ob Dravi

13:00

10.12.2021

Slovenska Bistrica - Kolodvorska 23, Gasilski dom, 2310 Slovenska Bistrica

9:00

 

Način prijave upravičencev: preko kontaktne številke Matic Leben, matic.leben@kgz-ptuj.si,  tel. 051 489 655

 

Spletna usposabljanja:

 

Datum

Ura

26.11.2021

9:00

29.11.2021

13:00

 

Način prijave upravičencev: preko kontaktne številke Matic Leben matic.leben@kgz-ptuj.si,  tel. 051 489 655

 

Kontakt za dodatne informacije: Matic Leben, 051 489 655

Nazaj na seznam novic