KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - torek, 06. februar 2018

Vabilo na občni zbor Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

VABIMO VAS na občni zbor Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, ki bo v petek, 16.02.2018 ob 10.00 v Draži vasi (na avtocesti izhod Slovenske Konjice, smer Draža vas), gostilna INO.

 

Predlagamo naslednji dnevni red:

 

 1. Otvoritev zbora in pozdrav

 2. Izvolitev delovnega predsedstva in komisij

 3. Aktualna tematika v kmetijstvu g. Branko Ravnik – direktor KGZ Slovenije

 4. Predstavitev evropske uredbe g. Andrej Šalika - MKGP Slovenije

 5. Poročila predsednika, strokovnega tajnika, poslovnega tajnika in predsednika NO

 6. Razprava po poročilih

 7. Razrešitev organov zveze

 8. Volitve, predsednika, upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča

 9. Predstavitev rezultatov mlečnosti in podelitev nagrad najboljšim rejcev v letu 2017 (J. Smolinger)

 10. Program dela ZDRGLPS za leto 2018

 11. Besede gostov

 12. Pobude in vprašanja

 13. Razno

 

 

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Nazaj na seznam novic