KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Govedoreja - petek, 02. november 2018

Dobrobit živali

Izvajanje Dobrobiti živali na kmetijah iz območja Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj

Izvajanje Dobrobiti živali na kmetijah iz območja Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj

 

Na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj se izvaja dobrobit živali – ukrep iz programa razvoja podeželja na govedorejskih kmetijah, prašičerejskih kmetijah in v rejah drobnice.

V letu 2017 je bilo v ukrep Dobrobiti živali za govedorejo vključenih skupaj  1084 rejcev govedi. Skupno število živali na teh kmetijah je znašalo 16.555 glav goveje živine. V ukrep je bilo v vseh kategorijah vključenih 14.262,4 GVŽ ( glav velike živine).

V ukrep Dobrobiti živali za prašiče je bilo v letu 2017 na našem območju vključenih 42 rejcev prašičev, ki so imeli izdelane programe in izpolnjevali pogoje. Rejci so imeli v izdelanih programih skupaj  maksimalno število plemenskih prašičev 1.196, za tekače skupaj 4039 živali in za prašiče pitance skupaj 17.167 živali.

V ukrep Dobrobiti drobnice je bilo v letu 2017 vključenih iz našega območja 73 kmetij.  Rejci so imeli v ukrep vključenih 1.952 živali in rejci koz skupaj 144 živali.

Izvajanje ukrepa Dobrobiti živali na naših kmetijah je dobro zaživel, kmetije izpolnjujejo pogoje, ki na eni strani izboljšujejo rejske pogoje živalim in hkrati zaradi več vloženega truda ter dela prinašajo tudi ekonomski učinek v reji.  Za rejce, ki se usmerjajo v izdelavo in prodajo končnih produktov iz mleka in mesa pa je izpolnjevanje pogojev za Dobrobit živali lahko tudi tržna niša v pristopu do potrošnika.

Pričakujemo, da bo ukrep Dobrobiti živali ostala tudi v novem programskem obdobju  ukrepov kmetijske politike od leta 2020 do 2027 in da se bodo poleg kmetij, ki že sodelujejo pridružile tudi nove kmetije. Za kmetije, ki se odločajo za investicije v objekte pa je prav, da se že v osnovi načrtovanja gradnje upošteva pogoje reje, ki bodo usklajeni z zahtevami ukrepa dobrega počutja živali.

 

Pete Pribožič, univ.dipl. ing.zoot.

Nazaj na seznam novic