KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Razpisi - četrtek, 23. februar 2023

Ukrep izredna začasna podpora kmetom zaradi ruske invazije nad Ukrajino

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 17. 2. 2023, objavilo javni razpis za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za nosilce kmetijskih gospodarstev.

V okviru tega javnega razpisa se dodeli podpora za nujno pomoč kmetom, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino najbolj prizadel, in sicer za:

  • sektor sadja,
  • sektor vrtnarstva,
  • sektor prašičjega mesa in
  • podpora za zaključek naložbe pri podukrepu 4.1 (10., 11., 15., 18., 19., ali 21 javni razpis za podukrep 4.1), če zadnji zahtevek ni bil vložen do 31.3.2022.

Podpora iz ukrepa za upravičenca, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva znaša največ 15.000 evrov.

Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo Republike Sloveniji za kmetijske trge in razvoj podeželja, in sicer v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom od 20. februarja 2023 do vključno 15. marca 2023, do 12.00 ure.

Če upravičenec uveljavlja podporo za zaključek naložbe pri podukrepu 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, mora vložiti zadnji zahtevek za izplačilo sredstev v roku, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, na podlagi katere uveljavlja podporo. Če upravičenec ne izvede naložbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, ki jih je prejel po tem javnem razpisu za namen zaključka naložb.

Vse podrobnejše informacije glede razpisnih pogojev lahko upravičenci pridobijo na enotah kmetijske svetovalne službe, kjer bo možno opraviti tudi elektronski vnos vloge.

Povezava na razpis:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-izredna-zacasna-podpora-kmetom-ter-msp-ki-jih-je-vpliv-ruske-invazije-na-ukrajino-se-posebej-prizadel-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020-za-nosilce-kmetijskih-gospodarstev/

Nazaj na seznam novic